ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA JUŽNOBANATSKOG OKRUGA U PERIODU OD 2009.-2015. GODINE

Zdravstveno stanje odraslog stanovništva Južnobanatskog okruga  karakteriše oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti i bolesti sistema za disanje, a stope morbiditeta kod bolesti sistema krvotoka pokazuju tendenciju rasta posmatrano unazad  sedam godina, dok…

Pročitaj više...