Povodom Svetskog dana vode Zavod za javno zdravlje podseća sve institucije čiji je proizvodni ciklus na bilo koji način povezan sa vodom, bilo da je voda ulazna sirovina ili iz proizvodnje proističu otpadne vode, da je Zavod akreditovana i ovlašćena institucija za uzorkovanje i ispitivanje vode za piće, površinskih i podzemnih voda, kao i otpadnih voda. Savremeno opremljeni, sa stručnim, kompetentnim kadrom možemo odgovoriti svakom zahtevu u pogledu kontrole vode. Pozivamo Vas da svoje duštveno odgovorno poslovanje pokažete i kontrolom kvaliteta vode, a mi ćemo Vam biti pouzdan partner.

Zajdeno do cilja: zdravlja stanovništva i bezbedne životne sredine!

Usvajanjem rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija u decembru 1992. godine određeno je da se 22. marta svake godine obeležava Svetski dan vode saglasno preporukama Konferencije Ujedinjenih Nacija o zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Cilj obeležavanja Svetskog dana vode je podsećanje na značaj vode za život i zdravlje svog živog sveta na našoj planeti.  Tema Svetskog dana voda 2016. godine je VODA I POSLOVI.

Na Svetski dan vode ljudi svugde u Svetu pokazuju da brinu i da imaju moć da naprave promene. Ove godine mnogi će biti fokusirani na to da voda i posao mogu da promene ljudski život. Skoro svi poslovi su povezani sa vodom i na one koji obezbeđuju njihovu isporuku.

Obeležavanje ovogodišnjeg Svetskog dana voda ima za cilj da prikaže kako dovoljna količina i kvalitet vode može promeniti život radnika, sredstava za život pa čak i da transformiše društvo i ekonomiju. Tema je usmerena na jačanje saradnje u okviru institucija, korisnika socijalnog i ekonomskog sektora da bi se postigao konsenzus o održivim ciljevima razvoja, a koji se najviše odnosi na potrebe za vodom u budućnosti. Saradnja u oblasti voda ima etičku, socijalnu, političku, institucionalnu i ekonomsku dimenziju i prepoznaje se kao dobar bilans između potreba i prioriteta u ovoj oblasti.

Ostavite odgovor