Завод за јавно здравље Панчево ће овогодишњи Светски дан вода 22. март обележити у сарадњи са ПУ „Дечја радост“ Панчево кроз радионице и предавања за децу предшколског узраста.

Ове године тема су отпадне воде. Кампања се спроводи под мотом „Зашто губити воду?“ у циљу смањења и поновне употребе отпадних вода.

Један од циљева одрживог развоја животне средине захтева да се до 2030. године побољша квалитет воде смањењем загађења, елиминацијом и смањењем ослобађања опасних хемикалија, смањењем пропорције нетретираних отпадних вода и постепеним повећањем рециклаже и безбедне поновне употребе. Прогрес ка овом циљу ће такође помоћи достизање других циљева здравља и благостања, обезбеђење безбедне воде и санитарције, чисту и обновљиву енергију, одрживе градове и заједнице, живот у води и живот на копну.

Важне поруке:

  • Глобално, преко 80% отпадних вода које се генеришу у друштву се враћа у екосистем без претходног третмана и поновне употребе.
  • 1,8 милијарди људи користи воду за пиће која је контаминирана фецесом, доводећи себе у ризик од колере, дизентерије, тифуса и полиомијелитиса. Небезбедна вода, лоши хигијенски услови и санитација узрокују око 842 000 смрти сваке године.
  • 663 милиона људи нема приступ безбедној води за пиће.
  • До 2050. године, око 70% светске популације ће живети у градовима, у поређењу са данашњих 50%. Већина градова у развијеним земљама нема адекватну инфраструктуру и ресурсе који би обезбедили управљање отпадним водама на ефикасан и одржив начин.
  • Могућности које пружа експлоатација отпадних вода као ресурса су енормне. Безбедно управљање отпадним водама је један одржив извор вода, енергије, нутријената и других материја.
  • Цена управљања отпадним водама је далеко надмашена бенефитима по здравље човека, економски развој и одрживост животне средине – обезбеђујући нове могућности за запослење и креирање „зеленог“ посла.

Отпадне воде и циклус воде

С водом се мора безбедно поступати у сваком делу њеног циклуса: од извора, претретмана, дистрибуције, коришћења, складиштења и посттретмана, до коришћења третиране отпадне воде и њеног повратка у животну средину и поновног циклуса.

Услед раста популације, убрзане урбанизације и економског раста, количине отпадне воде и њена загађеност се глобално повећава. Ипак, управљање отпадним водама је озбиљно занемарено, а отпадне воде се често потцењују као потенцијално приступачан и одржив извор воде, енергије и хране. Стога на њих треба гледати као на ресурс, а не као на терет који треба одбацити. Постоје многи поступци третмана и оперативни системи који ће нам омогућити да одговоримо повећаним потребама воде у растућим градовима, подржимо одрживу пољопривреду и повећамо производњу енергије и индустријски развој.

Отпадне воде и градови

До 2030. године  се очекује повећање потреба за водом за 50%. Већина тих потреба ће бити у градовима и захтеваће нове приступе сакупљања и управљања отпадним водама. Поновно коришћење отпадних вода може помоћи решавању и других проблема, као што је производња хране и индустријски развој.

Углавном у неразвијеним областима градова и у градовима у земљама у развоју велики део отпадних вода се испушта директно у најближу водену површину, одвод воде или неформални одводни канал, некад без или са врло мало третмана. Додатно, отпадне воде из домаћинства, отпад из болница и индустрије,  моторних гаража, садржи веома токсичне хемикалије. Ефикасност третмана чак и у градовима који имају системе за прераду отпадних вода, зависи од система који се користи. Традиционални систем за третман отпадних вода не може да уклони неке од загађивача.

Отпадне воде и индустрија

Друштвени и еколошки притисци током последњих година су довели до све већег покрета индустрија за смањење сопствених отпадних вода и њихово третирање пре испуштања. На отпадне воде се сада гледа као на потенцијални извор за понову употребу и рециклажу после погодног третмана, што пружа економске и финансијске користи.  Управљање отпадним водама може бити посао за себе или пак „индустријска симбиоза“. Потрошња индустријске воде чини 22% глобалне потрошње воде. У 2009. години у Европи и Северној Америци потрошња воде у индустрији је била 50% у поређењу са 4-12% у земљама у развоју. Очекује се да ће с рапидним порастом индустријализације, ова пропорција бити пет пута већа у наредних 10-20 година. Постоји тенденција употребе отпадне овде у кући и у локалу јер се на овај начин остварују економске уштеде. Вода се може поново употребити , на пример, за хлађење или грејање, а кишница с крова се може сакупљати за испирање тоалета, наводњавање или прање кола.

 Отпадна вода у пољопривреди

Последњих година је повећана потрошња хемијских ђубрива и пестицида и то како у индустријској производњи, тако и на малим фармама, чинећи пољопривреду потенцијалним извором загађења животне средине. На овај начин се загађују и подземне воде. Употреба нетретиране или неадекватно пречишћене отпадне воде је главни проблем у многим земљама у развоју где се практикује наводњавање. Фармери све чешће траже неуобичајене изворе вода, било због недоступности других извора, али и из разлога што отпадне воде садрже нутријенте. Ако се примењује безбедно, отпадна вода је драгоцен извор воде и хранљивих материја и може допринети безбедности воде и хране и побољшању животног стандарда.  Побољшање управљања отпадним водама може да побољша здравље радника у пољопривреди смањењем ризика од изложености патогенима.

Ми смо сви губитници када дођемо до отпадне воде. Сваки пут када користимо воду, ми производимо отпадну воду. А уместо да је поново користимо, ми пуштамо 80% воде да отече. Сви треба да се трудимо да смањимо производњу и да повећамо поновну употребу отпадне воде колико можемо. Овде су три идеје за све нас губитнике!

  • Затвори славину када переш зубе, судове или чистиш поврће. У супротном, само производиш отпадну воду, без да си воду употребио.
  • Одложи смеће, уље, хемикалије и остатке хране у контејнер за отпатке, не у канализацију. Што је отпадна вода више загађена, потребно је више енергије и новца за њен третман.
  • Сакупи употребљену воду из кухиње или каде и искористи је за заливање биљака у врту или прање бицикла и кола.

Вода која долази до нас и наших кућа је на путу воденог циклуса. Смањење количине и загађења наших отпадних вода и безбедна поновна употреба нам помажу да сачувамо наш најдрагоценији ресурс.

Корисни линкови:

http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf

http://www.unwater.org/

 

 

Ostavite odgovor