Светски дан становништва обележава се у јулу зато што је тог месеца 1987. године светска популација достигла број од пет милијарди становника. Генерална скупштина Уједињених нација уврстила је овај дан у календар светских манифестација. Од 1990. године обележава се Светски дан становништва у складу са актуелном темом и тренутним потребама, како би се унапредиле развојне стратегије Уједнињених нација и држава чланица.
Репродуктивно здравље је суштина визије Популационог фонда- света у коме је свака трудноћа жељена, сваки порођај безбедан, а потенцијали сваког младог човека испуњени. Проблеми са репродуктивним здрављем су и даље главни узрок болести и смрти жена у порођајним годинама широм света.
Већина глобалних питања и проблема који захтевају хитно решавање односи се на младе особе, девојке и жене, затим на смањивање сиромаштва, побољшање репродуктивног здравља, старење популације и урбанизацију.
Oко 225 милиона жена у свету које желе да избегну трудноћу не користе сигурне и ефикасне методе планирања породице из разлога који се крећу од недостатка приступа информацијама или услугама, због недостатка подршке од њихових партнера или заједница. Већина ових жена са незадовољавајућим знањем или приступом контрацепцији живи у 69 најсиромашнијих земаља на свету..

Тема Светског дана становништва 2017. године је „Планирање породице: Оснаживање људи и развијање нација.“ Ове године прославе се поклапају  са Самитом за планирање породице, други састанак иницијативе Family Planning 2020, који има за циљ да прошири приступ добровољном планирању породице на још 120 милиона жена до 2020. године. Приступ сигурном, добровољном планирању породице је људско право. Такође је кључно за родну равноправност и оснаживање жена,  и кључни фактор у смањењу сиромаштва.

Према  подацима  последњег пописа   Републичког  Завода за статистику обављеног  2011. години, на територији општине Панчево дошло је до повећања процентуалног учешћа  породица  са  троје деце (5,7%), у  односу на  попис 2002. године када је таквих породица било око  3,9 %.Такође сходно резултатима наведених пописа, 2011. године у односу на 2002. годину у читавом Јужнобанатском округу запажа се  раст процента породица са троје и више деце  са 4,6 % на 6,7%.

У  2016. години на територији  Јужнобанатског  округа  забележен је пораст броја посета Саветовалишту за планирање породице  у односу на претходну годину  са   3325 на 3855 посета.

Током периода  од  2006 -2015. године бележи се континуирани пад броја медицинских прекида  трудноће на територији округа и то са  1.609  интервенција  током 2006. године, на 666  прекида трудноће у 2015. години.

У оквиру поступака и испитивања везаних за вантелесну оплодњу, савремено опремљена микробиолошка лабораторија Завода има могућности да спроводи бројна испитивања.

Грађанству, посебно младима на располагању је и Саветовалиште за добровољно саветовање и тестирање у оквиру Центра за превенцију и контролу болести.

Препоруке за одржавање репродуктивног здравља

Безбедан секс

Ostavite odgovor