Svetski dan stanovništva obeležava se u julu zato što je tog meseca 1987. godine svetska populacija dostigla broj od pet milijardi stanovnika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila je ovaj dan u kalendar svetskih manifestacija. Od 1990. godine obeležava se Svetski dan stanovništva u skladu sa aktuelnom temom i trenutnim potrebama, kako bi se unapredile razvojne strategije Ujedninjenih nacija i država članica.
Reproduktivno zdravlje je suština vizije Populacionog fonda- sveta u kome je svaka trudnoća željena, svaki porođaj bezbedan, a potencijali svakog mladog čoveka ispunjeni. Problemi sa reproduktivnim zdravljem su i dalje glavni uzrok bolesti i smrti žena u porođajnim godinama širom sveta.
Većina globalnih pitanja i problema koji zahtevaju hitno rešavanje odnosi se na mlade osobe, devojke i žene, zatim na smanjivanje siromaštva, poboljšanje reproduktivnog zdravlja, starenje populacije i urbanizaciju.
Oko 225 miliona žena u svetu koje žele da izbegnu trudnoću ne koriste sigurne i efikasne metode planiranja porodice iz razloga koji se kreću od nedostatka pristupa informacijama ili uslugama, zbog nedostatka podrške od njihovih partnera ili zajednica. Većina ovih žena sa nezadovoljavajućim znanjem ili pristupom kontracepciji živi u 69 najsiromašnijih zemalja na svetu..

Tema Svetskog dana stanovništva 2017. godine je „Planiranje porodice: Osnaživanje ljudi i razvijanje nacija.“ Ove godine proslave se poklapaju  sa Samitom za planiranje porodice, drugi sastanak inicijative Family Planning 2020, koji ima za cilj da proširi pristup dobrovoljnom planiranju porodice na još 120 miliona žena do 2020. godine. Pristup sigurnom, dobrovoljnom planiranju porodice je ljudsko pravo. Takođe je ključno za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena,  i ključni faktor u smanjenju siromaštva.

Prema  podacima  poslednjeg popisa   Republičkog  Zavoda za statistiku obavljenog  2011. godini, na teritoriji opštine Pančevo došlo je do povećanja procentualnog učešća  porodica  sa  troje dece (5,7%), u  odnosu na  popis 2002. godine kada je takvih porodica bilo oko  3,9 %.Takođe shodno rezultatima navedenih popisa, 2011. godine u odnosu na 2002. godinu u čitavom Južnobanatskom okrugu zapaža se  rast procenta porodica sa troje i više dece  sa 4,6 % na 6,7%.

U  2016. godini na teritoriji  Južnobanatskog  okruga  zabeležen je porast broja poseta Savetovalištu za planiranje porodice  u odnosu na prethodnu godinu  sa   3325 na 3855 poseta.

Tokom perioda  od  2006 -2015. godine beleži se kontinuirani pad broja medicinskih prekida  trudnoće na teritoriji okruga i to sa  1.609  intervencija  tokom 2006. godine, na 666  prekida trudnoće u 2015. godini.

U okviru postupaka i ispitivanja vezanih za vantelesnu oplodnju, savremeno opremljena mikrobiološka laboratorija Zavoda ima mogućnosti da sprovodi brojna ispitivanja.

Građanstvu, posebno mladima na raspolaganju je i Savetovalište za dobrovoljno savetovanje i testiranje u okviru Centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Preporuke za održavanje reproduktivnog zdravlja

Bezbedan seks

Ostavite odgovor