“Nada, oporavak i nauka za poremećaje u ishrani”

Ovogodišnji slogan Svetskog dana poremećaja u ishrani “Nada, oporavak i nauka za poremećaje u ishrani”, naglašava temu kampanje “Devet istina o poremećajima  u ishrani” – proizašle iz rada komiteta Akademije za poremećaje u ishrani, na osnovu razmatranja uobičajenih predrasuda, a koje je formulisala svetski poznata istraživačica dr Sindi Bulik sa Univerziteta Severna Karolina. Ona ih je preformulisala u istine, koje su dodatno ukorenjene u naučnim istraživanjima i kliničkim shvatanjima poremećaja u ishrani.

Devet istina o poremećajima u ishrani:

Istina #1: Mnogi ljudi sa poremećajima u ishrani izgledaju zdravo, ali ustvari mogu biti ozbiljno oboleli.

Istina #2: Porodice ne treba okrivljivati, one mogu biti najbolji saveznici pacijenata i pružalaca usluga u lečenju.

Istina #3: Dijagnoza poremećaja u ishrani je svojevrsna kriza zdravlja koja remeti lično i porodično funkcionisanje.

Istina #4: Poremećaji u ishrani nisu izbor, već ozbiljne bolesti, pod uticajem biološke prirode.

Istina #5: Poremećaji u ishrani pogađaju ljude bez obzira na pol, uzrast, rasu, etničku pripadnost, oblik i težinu tela, seksualnu orijentaciju i socio-ekonomski status.

Istina #6: Poremećaji u ishrani nose povećan rizik od samoubistva i medicinskih komplikacija.

Istina #7: Genetsko nasleđe i okruženje igraju važnu ulogu u razvoju poremećaja u ishrani.

Istina #8: Geni, sami po sebi, ne predviđaju ko će razviti poremećaje u ishrani.

Istina #9: Potpuni oporavak od poremećaja u ishrani je moguć. Rano otkrivanje i intervencija su važni.

Inicijativa za borbu protiv poremećaja u ishrani je namenjena ljudima koji ih imaju, njihovim porodicama i zdravstvenim radnicima koji ih podržavaju.

Poremećaji u ishrani su širok spektar mentalno uslovljenih stanja koja uzrokuju nefiziološke navike u ishrani povezane sa opsesijom hranom, telesnom masom ili oblikom tela.

Obeležavanje ima za cilj povećanje globalne svesti o ovim poremećajima, širenje tačnih informacija, iskorenjivanje predrasuda i zalaganje za resurse i promenu zdravstvene politike.

Procenjuje se da je širom sveta preko 70 miliona ljudi pogođeno poremećajima u ishrani, uključujući anoreksiju, bulimiju, poremećaj prejedanja i druge specifične poremećaje u ishrani, poput ortoreksije, bigoreksije i dr.

Poremećaji u ishrani imaju DRUGU NAJVEĆU STOPU SMRTNOSTI od bilo koje psihijatrijske bolesti.

Poremećaji u ishrani pogađaju ljude bez obzira na pol, seksualnu orijentaciju, uzrast, socioekonomski sloj, sposobnost, rasu i etničku pripadnost.

Dobra vest je da kada se leče RANO i pravilno, poremećaji u ishrani imaju najveću i najbržu stopu oporavka!

U Zavodu za javno zdravlje Pančevo, pri Centru za higijenu i humanu ekologiju, postoji Savetovalište za ishranu.

Savetovalište za ishranu:

 • Namenjeno je zdravim i bolesnim ljudima;
 • Radi četvrtkom od 8 – 12 časova;
 • Pri prvoj poseti savetovalištu potrebno je poneti sledeću dokumentaciju: zdravstvenu knjižicu i uput izabranog lekara, dokumentaciju o dosadašnjim oboljenjima i lečenju, laboratorijske analize (krvna slika, sedimentacija, glikemija, urea, kreatinin, fibrinogen, AST, ALT, gama-GT, holesterol-HDL i LDL, trigliceridi, urin i druge laboratorijske analize značajne za zdravstveno stanje); Za decu do 18 godina nedeljni dnevnik ishrane.

Usluge savetovališta

Prilikom prvog pregleda:

 • Uzimanje anamneze – porodične, lične i anamneze ishrane
 • Antropometrijska merenja (telesna masa, visina, određivanje procenta masne mase tela, obim struka i kuka, obim nadlaktice)
 • Izračunavanje ITM, BMI, EP
 • Određivanje medicinske nutritivne terapije i upoznavanje sa principima pravilne ishrane vrši se posle ispitivanja stanja uhranjenosti, kliničkog i laboratorijskog pregleda
 • Izrada dijete za pacijenta Savetovališta za ishranu – prvi put

Prilikom kontrolnog pregleda:

 • Ponovljena antropometrijska merenja u ciju utvrđivanja efikasnosti propisanog režima ishrane
 • Korekcija dijete za pacijenta Savetovališta za ishranu– kontrolni dolazak
 • Izrada jednodnevne i višednevne dijete ishrane za razne kategorije zdravih i bolesnih ljudi (sa nutritivnim faktorima rizika – gojaznost, pothranjenost, dijabetes, anemije, hipertenzija, dislipidemije i drugi poremećaji zdravlja koji se mogu sprečiti ili korigovati odgovarajućim dijetetskim režimima)

NE POSTOJI TAJNA POSTIZANJA I ODRŽAVANJA POŽELJNE TELESNE MASE, POTREBNO JE HRANITI SE U SKLADU SA PRINCIPIMA PRAVILNE ISHRANE I BITI FIZIČKI AKTIVAN.

Izvori:

https://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-4176

https://www.worldeatingdisordersday.org/about/

Ostavite odgovor