Ove godine obeležavamo Svetski dan mentalnog zdravlja 25.put. Svetska federacija mentalnog zdravlja ovaj dan obeležava od 1992.godine,  a sve u cilju podizanja svesti o problemima mentalnog zdravlja i mobilizacije napora za bolje mentalno zdravlje ljudi.

Mentalno zdravlje na radnom mestu je tema ovogodišnjeg Svetskog dana mentalnog zdravlja. Problemi mentalnog zdravlja povećavaju odsustvo zaposlenih, smanjuju produktivnost na poslu i stvaraju veće troškove. Tokom naših života u odraslom dobu dosta vremena provodimo na radnom mestu. Naša iskustva na radnom mestu cu jedan od faktora koji određuju našu ukupnu dobrobit. Poslodavci i menadžeri koji su uspostavili inicijative za unapređenje mentalnog zdravlja na poslu videće dobitke ne samo u zdravlju svojih zaposlenih već i u njihovoj produktivnost. Negativano radno okruženje, sa druge strane, može da dovede do fizičkih i mentalnih zdravstvenih problema, štetne upotrebe nedozvoljenih supstanci ili alkohola, odsustvovanja sa posla i smanjenja produktivnosti zaposlenih.

Depresija i anksioznost su uobičajeni mentalni poremećaji koji utiču na našu sposobnost za rad i produktivnost na poslu. Globalno, više od 300 miliona ljudi u svetu pati od depresije, vodećeg uzroka invaliditeta. Više od 260 miliona ljudi živi sa poremećajima anksioznosti.  Mnogi od tih ljudi žive sa oba poremećaja. Nedavna studija Svetske zdravstvene organizacije procenila je da depresija i anksioznost  koštaju globalnu ekonomiju ogromne sume novca svake godine zbog gubitka radne produktivnosti.

Povodom Svetskog dana zdravlja ove godine se organiziju događaji širom sveta i objavljuju tekstovi u medijima i na društvenim mrežama #WorldMentalHealthDay.

dobro mentalno zdravlje

Ostavite odgovor