5.maj je Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama prema kalendaru Svetske zdravstvene organizacije. Krajni cilj ove aktivnosti 2017. godine je unapređenje higijene ruku i borba protiv antibiotske rezistencije.

Generacijama je pranje ruku vodom i sapunom bilo merilo lične higijene. Upotreba antiseptika u higijeni ruku se pojavila početkom 19. veka. Francuski farmaceuti su 1822. godine pokazali da rastvor hlornog kreča ili natrijum karbonata može  u potpunosti da otkloni neprijatan miris  leševa i da se takvi rastvori mogu koristiti kao dezinficijensi i antiseptici.

Kroz svoje studije  još 1846. godine Ignjac Semelvajs (Ignaz Semmelweis) i nezavisno od njega, Oliver Vendel Holms 1843. godine, zaključili su da su prouzrokovači sepse preneti rukama  bolničkog personala. Može se reći da su obe studije, Semelvajsova i Holmsova, doprinele da pranje ruku postane jedna od najvažnijih mera za prevenciju transmisije patogena u zdravstvenim ustanovama.

Savremena dostignuća su doprinela unapređenju i razvoju novih preporuka za pranje ruku u zdravstvenim ustanovama.

Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke“, Srbija je 2008. god. postala član Alijanse za bezbednost pacijenata SZO, te joj iz toga proističu i obaveze.

SZO je 2009. god. prvi put označila 5. maj Svetskim danom higije ruku u

zdravstvenim ustanovama i pokrenula inicijativu pod nazivom  Sačuvajte     živote –operite svoje ruke. Cilj je da se u globalnu mrežu učlani što više bolnica koje će podsticati zdravstveno osoblje da što češće obavlja ovu najvažniju meru prevencije bolničkih infekcija. Do sada se u ovu međunarodnu mrežu uključilo 19217 zdravstvenih ustanova iz celog sveta, a 57 iz Srbije, najviše u regionu, što sa ponosom ističemo.

Ostavite odgovor