Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, 5. maj ustanovila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pod nazivom „Ubrzajmo aktivnosti zajedno!”. Cilj Svetskog dana higijene ruku u zdravstvenim ustanovama je podsećanje na značaj higijene ruku u prevenciji.

Pranje ruku sapunom je jedna od najefektivnijih i najisplativijih mera prevencije. Uprkos tome što je pranje ruku sapunom spasonosna mera, veliki je izazov promovisati uobičajenu aktivnost koja se primenjuje svakodnevno u različitim situacijama – kod kuće, u školi, na radnom mestu.

Osnovne poruke Svetskog dana higijene ruku 2023:

  • Pranje ruku sapunom je pojedinačno najisplativija zdravstvena  intervencija: efikasne mere prevencije i kontrole uključujući higijenu ruku mogu da spreče i do 70% bolničkih infekcija.
  • Pranje ruku sapunom redukuje bolesti: dijareju, akutne respiratorne infekcije, intestinalne infekcije i infekcije kože i očiju.
  • Pranje ruku samo vodom nije dovoljno.
  • Kritični momenti kada treba prati ruke su: posle upotrebe toaleta, pre rukovanja     hranom.
  • Efektivna promocija zahteva razumevanje ponašanja ljudi i načina motivacije za promenu ponašanja.
  • Partnerstvo javnog i privatnog sektora je dobar pristup u postizanju promena ponašanja ljudi.

Ostavite odgovor