Generacijama je pranje ruku vodom i sapunom bilo merilo lične higijene. Upotreba antiseptika u higijeni ruku se pojavila početkom 19. veka.
Kroz svoje studije još 1846. godine Ignjac Semelvajs (Ignaz Semmelweis) i nezavisno od njega, Oliver Vendel Holms 1843. godine, zaključili su da su prouzrokovači sepse preneti rukama bolničkog personala. Može se reći da su obe studije, Semelvajsova i Holmsova, doprinele da pranje ruku postane jedna od najvažnijih mera za prevenciju transmisije patogena u zdravstvenim ustanovama. Savremena dostignuća su doprinela unapređenju i razvoju novih preporuka za pranje ruku u zdravstvenim ustanovama.
Organizujući Nacionalni program higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod nazivom „Čiste ruke – bezbedne ruke“, Srbija je 2008. god. postala član Alijanse za bezbednost pacijenata SZO, te joj iz toga proističu i obaveze. SZO je 2009. god. prvi put označila 5. maj Svetskim danom higije ruku u zdravstvenim ustanovama i pokrenula inicijativu pod nazivom „Sačuvajte živote –operite svoje ruke“. Cilj je da se u globalnu mrežu učlani što više bolnica koje će podsticati zdravstveno osoblje da što češće obavlja ovu najvažniju meru prevencije bolničkih infekcija. Do sada se u ovu međunarodnu mrežu uključilo 22000 zdravstvenih ustanova iz celog sveta, a 64 iz Srbije, najviše u regionu, što sa ponosom ističemo.
Ove godine osnovna poruka je „ Čista nega za sve – u tvojim je rukama“ jer je cilj da se postigne univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom odnosno postizanje boljeg zdravlja i dobrobiti za sve ljude, pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i sigurnim efikasnim i pristupačnim lekovima i vakcinama. Prevencija i suzbijanje bolničkih infekcija, uključujući i higijenu ruku je ključna mera za postizanje ovih ciljeva.

Ostavite odgovor