Sačuvajte živote, perite svoje ruke!

Svetski dan higijene ruku obeležava se svake godine 5. maja sa ciljem da podseti na značaj higijene ruku u prevenciji bolesti.

Pranje ruku sapunom i vodom je jedna od najefikasnijih i najisplativijih mera prevencije. Higijena ruku je relevantna za sve zdravstvene radnike, pacijente i njihove porodice pri svakom pojedinačnom susretu u zdravstvenoj ustanovi. Ona doprinosi kvalitetnoj univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, ispunjavajući cilj održivog razvoja 3.8, a sem toga sastavni je deo agende za vodu, sanitaciju i higijenu (WASH  water, sanitation and hygiene) i deo globalne borbe protiv otpornosti na dejstvo antibiotika (antimikrobna rezistencija, AMR– Antimicrobial resistance).

Veliki je izazov promovisati uobičajenu aktivnost koja se primenjuje svakodnevno u različitim situacijama – kod kuće, u školi, na radnom mestu. Zato je ovogodišnji slogan: „Zašto je razmena znanja o higijeni ruku i dalje toliko važna? Zato što pomaže u sprečavanju širenja mikroorganizama tokom nege i lečenja”.

Ciljevi Svetskog dana higijene ruku 2024:

  • Podizanje svesti o važnosti higijene ruku u pravo vreme za sprečavanje niza zaraznih bolesti.
  • Jačanje pristupa učenju kako bi se omogućila implementacija inovativne i efikasne obuke za osnaživanje zdravstvenih radnika i saradnika da unaprede higijenske prakse.
  • Promovisanje pristupa inovativnoj higijeni ruku i resursima za obuku za zdravstvene radnike i saradnike.
  • Unapređenje evaluacije za procenu uticaja edukacije na higijenske prakse, uključujući uticaj na sprečavanje bolesti prljavih ruku i antimikrobnu rezistenciju.

Infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom su među najčešćim neželjenim događajima koji se javljaju u kontekstu pružanja zdravstvenih usluga – svake godine širom sveta se javlja 136 miliona slučajeva infekcija rezistentnih na antibiotike a koje su povezane sa zdravstvenom zaštitom.

Higijena ruku spašava milione života svake godine ako se obavlja u pravo vreme u zdravstvenoj zaštiti. U 34 zemlje OECD-a i EU/EEA za svaki uloženi dolar u poboljšanje higijene ruku dobije se oko 25 dolara – manji su izdaci za zdravstvo, manje odsustvo sa posla i veća produktivnost.

Zato je i dalje važna razmena znanja o higijeni ruku. Pranje ruku sapunom je pojedinačno najisplativija zdravstvena intervencija: efikasne mere prevencije i kontrole uključujući higijenu ruku mogu da spreče i do 70% bolničkih infekcija. Pranje ruku sapunom smanjuje učestalost pojave više bolesti (dijareje i crevnih infekcija, akutnih bolesti disajnih organa –  respiratornih infekcija, infekcija kože i očiju). Kritični momenti kada treba prati ruke su posle upotrebe toaleta, pre rukovanja hranom.

Ostavite odgovor