„IZJEDNAČIMO“

Povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE, UNAIDS poziva da razmotrimo nejednakosti koje koče napredak u okončanju pandemije AIDS-a. Slogan ovogodišnje kampanje – „Izjednačimo” je poziv da zajedničkim delovanjem omogućimo rešavanje nejednakosti i pomognemo u okončanju ove pandemije, sa ciljem da se do 2030. godine okonča AIDS kao globalna pretnja po zdravlje. Povećana ranjivost na HIV često je povezana sa pravnim i socijalnim faktorima, sa izloženošću rizičnim situacijama i stvara prepreke za pristup efikasnim i kvalitetnim uslugama prevencije, testiranja i lečenja HIV infekcije.

Pandemija uzrokovana HIV-om je do kraja 2021. godine preme procenama UNAIDS-a odnela više od 40 miliona života, dok je više od 84 miliona ljudi bilo inficirano HIV-om. Procenjeno je da je na kraju 2021. godine 38,4 miliona ljudi živelo sa HIV-om. Iste godine 650.000 ljudi u svetu je umrlo od uzroka povezanih sa HIV infekcijom (52% manje nego 2010. godine kada je umrlo 1,4 miliona), dok je 1,5 miliona ljudi novoinficirano HIV-om u 2021. godini, što je redukcija za 32% u odnosu na 2,2 miliona u 2010. godini. Među decom registrovana je redukcija novih HIV infekcija za 50% u poređenju sa 2010. godinom (160.000 prema 320.000).

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od početka epidemije, 1985. godine, do 27. novembra 2022. godine u Republici Srbiji su registrovane 4524 osobe inficirane HIV-om, od kojih su 2152 osobe obolele od AIDS-a (48% svih registrovanih HIV pozitivnih osoba), dok je 1336 osoba inficiranih HIV-om umrlo (1192 od AIDS-a, a 144 od bolesti ili stanja koja nisu povezana sa HIV infekcijom). Grad Beograd je najteže pogođen epidemijom, ali i najveći broj osoba se testira u Beogradu. Prema zvanično dostupnim podacima u Srbiji je krajem 2021. godine živelo 3045 osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija, a procenjuje se da u našoj zemlji još 550 osoba nije znalo da je inficirano HIV-om.

Od 1997. godine visokoaktivna antiretrovirusna terapija (HAART) je dostupna i besplatna u Republici Srbiji, tj. svi troškovi lečenja idu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za sve zdravstvene osiguranike. Od 2008. godine lečenje HIV infekcije je decentralizovano, odnosno realizuje se na Klinici za infektivne i tropske bolesti pri Kliničkom centru Srbije u Beogradu, u Kliničkom centru Vojvodine u Novom  Sadu,  Kliničkom centru u Nišu, a od 2009. godine i u Kliničkom centru u Kragujevcu. U periodu 2003–2021. godine registrovano je sedmostruko povećanje osoba inficiranih HIV-om na lečenju kombinovanom antiretrovirusnom terapijom (2289 osoba krajem 2021. prema 330 osoba krajem 2003. godine), što je uslovilo da se od  2000. godine registruje značajna redukcija obolevanja i umiranja od AIDS-a.

Od 152 dijagnostikovane osobe inficirane HIV-om u periodu od januara do 27. novembra 2022. godine, 62 osobe su iz Beograda (41%), 56 je iz Vojvodine (37%), a nešto malo više od petine je iz ostalih okruga centralne Srbije (34 osobe, tj. 22%). Registrovano je 18 puta više muškaraca u odnosu na žene (144 muškaraca i osam žena). Većina dijagnostikovanih HIV pozitivnih osoba je uzrasta 20–49 godina (134 osobe tj. 88%), odnosno skoro svaka treća osoba je uzrasta 20–29 godina (44 osobe tj. 29%). Najmlađa osoba kojoj je dijagnostikovana HIV infekcija ima 22 godine, a najstarija 70 godina. U odnosu na način transmisije, kod 115 osoba HIV je prenesen seksualnim odnosom bez kondoma (98% svih prijavljenih slučajeva sa poznatim načinom transmisije) od kojih je 100 muškarca koji su prijavili rizične seksualne odnose sa drugim muškarcima – MSM (86% svih osoba sa poznatim načinom transmisije). Registrovane su i dve osobe koje injektiraju droge a kojima je dijagnostikovana HIV infekcija. U istom periodu za 35 osoba nije prijavljen način prenosa HIV-a. U analiziranom vremenskom periodu svaka peta dijagnostikovana HIV pozitivna osoba je svoj HIV+ status saznala u stadijumu klinički manifestnog AIDS-a (33 osobe tj. 22%), skoro polovina osoba kod kojih je dijagnostikovana HIV infekcija je bila bez ikakvih simptoma i manifestnih znakova HIV infekcije (67 osoba tj. 44%), a kod 36 osoba HIV infekcija je dijagnostikovana ubrzo nakon zaražavanja (24%). Kao i ranijih godina, skoro polovina osoba inficiranih HIV-om (43%) koje su dijagnostikovane tokom ove godine i za koje je bio dostupan podatak o broju CD4 limfocita (n=141) otkrivena je u stadijumu značajno narušenog imunološkog sistema (tzv. „kasni prezenteri” sa brojem CD4 limfocita manjim od 350 ćelija/mm3). Ovo ukazuje da se i pored dostupnog dobrovoljnog, poverljivog i besplatnog testiranja na HIV praćenog savetovanjem pre i posle testiranja, u IJZ/ZJZ u 24 grada u Republici Srbiji tokom cele godine, kao i u zajednici, značajan udeo osoba inficiranih HIV-om ne testira blagovremeno.  To smanjuje mogućnost uspešnog lečenja u cilju kontrole HIV infekcije, odnosno sprečavanje obolevanja i umiranja od AIDS-a, kao i prevencije prenošenja HIV-a na druge osobe.

Od ukupno registrovanih šest osoba umrlih od AIDS-a u periodu januar–novembar 2022. godine, dve osobe (71%) su iz Beograda, a ostale su sa teritorije Srednjebanatskog, Kolubarskog, Raškog i Nišavskog okruga. Svi umrli su muškarci uzrasta od 25 do 68 godina, od kojih su dve osobe prijavile heteroseksualni način transmisije. Smrtni ishodi registrovani su unutar mesec dana od trenutka dijagnostikovanog nosilaštva anti-HIV-antitela i obolevanja od AIDS-a u 2022. godini.

Za teritoriju Južnobanatskog okruga 2021. godine na trećem mestu po učestalosti,  nalaze se Seksualno prenosive bolesti sa učešćem od 12,8%, za razliku od 2020. kada su na trećem mestu bili hepatitisi. U grupi Polno prenosivih bolesti prijavljena su tri obolela od AIDS-a, što je iznad petogodišljeg proseka (1,20) sa dva smrtna ishoda i mortalitetom od 0,68 što je takođe iznad petogodišljeg proseka (0,14), za razliku od predhodne godine kada u ovoj grupi obolenja nije bilo smrtnih ishoda. Hepatitisi zauzimaju 4. mesto sa učešćem od 10,43%.

Tokom 2021. godine prijavljeno je 3 obolela od AIDS-a za razliku od 2022 i 2020. kada nije bilo prijava. Prijavljeno je 5 HIV+ osoba što je za 4 prijave više nego prethodne godine kada je prijavljena jedna prijava HIV+ osobe.

Subregistracija istih je uslovljena nepovoljnom epidemiološkom situacijom po pitanju proglašenja Kovid-19 Pandemije izazvane virusom SARS CoV-2. Ukupan broj testiranih osoba, na HIV infekcija i drugih PPI je iznosio za 2021. godinu 50,  dok je do 01.12.2022. testirano 40. Ukupan broj obrađenih prijava HIV infekcija i drugih PPI je u 2021. godine iznosio 15.

Broj evidentiranih prijava u registru ZJZ Pančevo  za Južnobanatski okrug na HIV infekciju je 120, obolelih od AIDS-a je 49, i umrlih od AIDS-a 27 osoba.  Najveći broj HIV infekcija dijagnostikuje se u uzrastu od 30-34 godine 17,5%  od 35-39 godina  po 19,20%, zatim u uzrastu  od 25-29 godina bilo 16,66 %, a u grupi od 40-44 godina 9,16 i od 45-49 i 20-24 godine 8,33%. Dominantan put prenošenja HIV infekcije je seksualni put i to MSM 43,33%, heteroseksualni 23,33% i biseksualni put 6,66%. Ako posmatramo distribuciju po polu 87,50% inficiranih je muškog pola. Najveći broj osoba koje žive sa HIV-om u Južnobanatskom okrugu je sa teritorije opštine Pančevo 56,66%, zatim sledi Vršac sa 11,66%, Kovin 10,00%, Kovačica 6,66%,  Bela Crkva i Alibunar 5,00%, Opovo 4,16% i Plandište 0,83%.

Kao podrška Nacionalne kampanje  obeležavanja SVETSKOG DANA BORBE PROTIV SIDE 01.12.2022. godine pod sloganom „IZJEDNAČIMO“ u Zavodu za javno zdravlje Pančevo, u Savetovalištu za HIV i DPST (dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje), i tokom kampanje obavlja se besplatno testiranje na HIV.

Test na HIV i druge krvno prenosive bolesti je anoniman, besplatan, nije potreban uput, ne zakazuje se, obavezno ne doručkovati.

Svi zainteresovani građani, kao i tokom cele godine, i u danu obeležavanja Svetskog dana borbe protiv SIDE mogu doći na testiranje u Savetovalište za DPST (dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje)-Zavod za javno zdravlje Pančevo, ulica Vuka Kardžića broj 8,  ordinacija broj 2, od 08 do 12 časova (kontakt telefon: 013/310-466).

Ostavite odgovor