Svetski dan borbe protiv dijabetesa (WDD) se obeležava svake godine 14. novembra, na rođendan Ser Frederika Bentinga, koji je 1922. zajedno sa Čarlsom Bestom otkrio insulin i predstavlja najveću svetsku kampanju usmerenu na podizanje svesti o dijabetesu. Generalna skupština je 2007. godine usvojila rezoluciju 61/225 kojom je 14. novembar proglašen za Svetski dan borbe protiv dijabetesa. U dokumentu je prepoznata „hitna potreba da se ulože multilateralni napori da se promoviše i unapredi zdravlje ljudi i obezbedi pristup lečenju i zdravstvenom obrazovanju“. Rezolucija je takođe ohrabrila države članice da razviju nacionalne politike za prevenciju, lečenje i negu dijabetesa u skladu sa održivim razvojem svojih sistema zdravstvene zaštite.

Dijabetes je glavni uzrok slepila, otkazivanja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i amputacije donjih ekstremiteta. Zdrava ishrana, fizička aktivnost i izbegavanje upotrebe duvana mogu sprečiti ili odložiti dijabetes tipa 2. Pored toga, dijabetes se može lečiti i njegove posledice izbeći ili odložiti lekovima, redovnim pregledima i lečenjem komplikacija.

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 2021-2023. godine je PRISTUP SAVREMENOJ DIJABETOLOŠKOJ ZAŠTITI. Ona naglašava važnost sistemske brige društva o osobama sa dijabetesom i podrazumeva pristup modernim, inovativnim terapijama, tehnološkim rešenjima, kao i odgovarajuću dostupnost lekara pacijentima, kako bi im se omogućio normalan život.

Milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta nemaju pristup lečenju dijabetesa. Ljudi sa dijabetesom zahtevaju stalnu negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije. Ne možemo više da čekamo da: medicina, tehnologija, podrška i nega budu dostupni svim osobama sa dijabetesom kojima su potrebni. Vlade bi trebalo da povećaju ulaganja u negu i prevenciju dijabetesa.

Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da se donese značajna promena za više od 460 miliona ljudi koji žive sa dijabetesom i milione ljudi koji su u opasnosti.

Ako ne sada, kada?

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna federacija za dijabetes, koje su uspostavile ovaj dan, procenile su da će se broj obolelih ljudi od dijabetesa u svetu do 2045. godine povećati na 629 miliona.

Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, među kojima je i naša zemlja.

U Srbiji, kao i u razvijenim zemljama u svetu, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. U našoj zemlji godišnje umre oko 3500 osoba od ove bolesti. Procenjuje se da je gotovo polovina obolelih u našoj zemlji starija od 65 godina, ali i da oko 38 % osoba sa tipom dijabetes 2 nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Tokom 2021. godine u  Južnobanatskom okrugu registrovano je 1006 novoobolelih od dijabetesa melitusa, što je 4,5% više nego 2020. godine, 3,7% više nego na petogodišnjem i 7,2% više nego na desetogodišnjem proseku prijavljivanja novoobolelih. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, ncidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2021. godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa 52,4% su bile osobe ženskog, a 47,6% muškog pola. Najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 50-64 godina, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 25-35 godina.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u Južnobanatskom okrugu je u 2020. godine od dijabetesa melitusa umrlo 133 osoba, što je 66,2% više nego u 2019. godini, 13,5% više nego na petogodišnjem i 11,1% više nego na desetogodišnjem proseku umrlih. Od ukupnog broja prijavljenih umrlih od dijabetesa 53,4% su bile osobe ženskog, a 46,6% muškog pola.

Tabele: obolevanje i umiranje od dijabetes melitusa u 2021. u Južnobanatskom okrugu

Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja priliku da se ljudi sa dijabetesom, zdravstveni radnici, mediji, šira javnost i vladine i nevladine organizacije udružuju kako bi podigli svest o dijabetesu. https://worlddiabetesday.org/

Ostavite odgovor