Standardi o bezbednosti hrane spašavaju živote

Svetski dan bezbednosti hrane, 7. juna 2023. godine, skreće pažnju na standarde u proizvodnji hrane. Bolesti koje se prenose hranom pogađaju jednu od 10 osoba širom sveta svake godine, a standardi koji se odnose na zdravstvenu bezbednost hrane nam pomažu da osiguramo da je ono što jedemo bezbedno.

Svake godine više od 600 miliona ljudi oboli, a 420 000 umre od konzumiranja kontaminirane hrane. U 21. veku niko ne bi trebalo da umre od konzumiranja zdravstveno nebezbednih namirnica i obroka jer se to može sprečiti.

Bolesti uzrokovane hranom ometaju socioekonomski razvoj, opterećuju zdravstveni sistem i nanose štete nacionalnim ekonomijama, trgovini i turizmu. Vrednost trgovine hranom je 1,6 milijardi dolara, što je otprilike 10% ukupne godišnje trgovine na globalnom nivou. Zbog zdravstveno nebezbedne hrane gubitak je 95 milijardi dolara.

Bezbednost hrane je presudna, ne samo za bolje zdravlje i sigurnost hrane, već i za kvalitet života, ekonomski razvoj, trgovinu i međunarodnu reputaciju zemlje.

Klimatske promene doprinose rasprostranjenosti opasnosti izazvanih zdravstveno nebezbednom hranom.

Mikroorganizmi otporni na antimikrobna sredstva mogu se preneti direktnim kontaktom između životinja i ljudi ili kroz prehrambeni lanac i životnu sredinu. Procena je da 700 hiljada ljudi širom sveta umre zbog infekcija uzrokovanih mikroorganizmima otpornim na antibiotike.

Dobra higijenska praksa u svim segmentima prehramenog i poljoprivrednog sektora pomaže smanjenu nastanka i širenja bolesti uzrokovanih zdravstveno nebezbednom hranom.

Edukacija o zdravstvenoj bezbednosti hrane pomaže da potrošači budu informisani, da čine zdrave izbore i podstiču i zahtevaju sigurnije snabdevanje hranom.

1945. Osnovana je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).

1948. Osnovana je Svetska zdravstvena organizacija (WHO).

1950. Počinju zajednički sastanci stručnjaka FAO/WHO o ishrani, aditivima u hrani i srodnim oblastima.

1953. Svetska zdravstvena skupština upozorava na opasnost po javno zdravlje od hemikalija u hrani.

1956. Zajednički sastanak stručnjaka FAO/WHO počinje procenu bezbednosti hemijskih aditiva i njihove bezbednosti u hrani.

1961. FAO Konferencija 1961. godine odlučuje da osnuje komisiju Codex Alimentarius.

1963. Svetska zdravstvena skupština odobrava uspostavljanje Zajedničkog programa za standarde hrane FAO/WHO i Komisije Codex Alimentarius-a.

1963. Komisija Codex Alimentarius održava prvi sastanak. 1985. godine Generalna skupština UN navodi da tamo gde je moguće vlade treba da usvoje standarde Codex Alimentarius-a.

1991 FAO/WHO konferencija o Standardima vezanim za hranu su prepoznali značaj procene rizika na naučnim osnovama.

1995 Svetska trgovinska organizacija (WTO) prepoznaje standarde Codexa kao merila u rešavanju trgovinskih sporova.

2023. Komisija Codex Alimentarius planira da održi svoju 46. sednicu kojom će obeležiti 60 godina od postavljanja standarda.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je Svetski dan bezbednosti hrane 2018. godine kako bi podigla svest o važnosti zdravstvene bezbednosti hrane. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) zajednički organizuju obeležavanje Svetskog dana bezbednosti hrane, u saradnji sa državama članicama i drugim zainteresovanim stranama.

Ovogodišnja tema, „Standardi hrane spašavaju živote“, naglašava ulogu uspostavljenih standarda bezbednosti hrane, koji obezbeđuju bezbednost i kvalitet hrane.

Kada jedete, kako znate da je vaša hrana bezbedna? U proces proizvodnje hrane je uključen veliki broj ljudi kako bi se obezbedila zdravstvena ispravnost namirnica i obroka. SZO, zajedno sa FAO, predvodi globalne ekspertske grupe i pruža naučne savete za razvoj međunarodnih standarda bezbednosti hrane kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača u svetu.

Svako treba da preuzme aktivnu ulogu u prevenciji bolesti koje se prenose hranom, a Svetski dan bezbednosti hrane pruža priliku da se informišete i uključite.

Izvor:

http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-3709

Ostavite odgovor