Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Ove godine 31. maja na Svetski dan bez duvanskog dima Svetska zdravstvena organizacija i Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO pozivaju države da se pripremaju za uvođenje bezličnih (standardizovanih) pakovanja duvanskih proizvoda.

Bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim proizvodima tako što se:

 • smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda,
 • smanjuje mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za  reklamiranje duvanskih proizvoda,
 • ograničava lažno obeležavanje duvanskih proizvoda i
 • povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja.

Bezlična pakovanja duvanskih proizvoda takođe ograničavaju ili zabranjuju koršćenje logoa, boja, brenda ili reklamnih poruka na pakovanjima duvanskih proizvoda, izuzev imena brenda i imena proizvoda koja se mogu prikazati samo u standardnim bojama i određenom vrstom slova.

Vodič za primenu članova 11 i 13 Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO preporučuje da države – ugovorne strane Okvirne konvencije usvoje bezlična pakovanja.

Bezlična pakovanja se nadovezuju na druge mere kontrole duvana kojima se obezbeđuje sveobuhvatni multisektorski pristup. Političari, civilno društvo i javnost treba da preduzmu sve aktivnosti da bi njihove vlade usvojile bezlična pakovanja.

Činjenice u vezi bezličnih pakovanja

Interesovanje za uvođenje bezličnih pakovanja raste širom planete:

 • u decembru 2012. godine Australija postaje prva država koja je u celini primenila bezlična pakovanja,
 • godine 2015. Irska, Velika Britanija i Severna Irska i Francuska usvojile su zakone o implementaciji bezličnih pakovanja čija preimena pošinje  od maja 2016. godine,
 • veći broj zemalja su u odmaklom stadijumu usvajanja zakona o bezličnim pakovanjima.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvanskog dima u 2016. godini su:

 • istaći ulogu bezličnih pakovanja kao jednog elementa sveobuhvatnog multisektorskog pristupa u kontroli duvana,
 • olakšati usvajanje politike o bezličnim pakovanjima u državama-ugovornim stranama Okvirne konvencije i na globalnom nivou, obezbeđivanjem ubedljivih i jasnih podataka o njihovoj efikasnosti,
 • ohrabriti države-ugovorne strane da ojačaju mere koje se tiču pakovanja i obeležavanja duvanskih proizvoda, ali i koje ograničavaju reklamiranje, promociju i sponzorstva i time postepeno olakšavaju usvajanje bezličnih pakovanja i
 • podržati države-ugovorne strane i civilno društvo da se suprotstave uplitanju duvanske industrije u političke procese koji se tiču usvajanja zakona o bezličnim pakovanjima.

U Utorak 31.maja 2016. Zavod za javno zdravlje Pančevo promovisaće dve važne zdravstveno-ekološke kampanje.

Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Ove godine 31. maja na Svetski dan bez duvanskog dima Svetska zdravstvena organizacija i Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO obeležavaju pod sloganom Pripremimo se za bezlična (standardizovana) pakovanja duvanskih proizvodai pozivaju države da što pre usvoje pravila vodiča

Bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim proizvodima tako što se:

 • smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda,
 • smanjuje mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za  reklamiranje duvanskih proizvoda,
 • ograničava lažno obeležavanje duvanskih proizvoda i
 • povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja.

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5.juna i ove godine posvećen je zaštiti divljih neurbanih područja, sprečavanju ilegalne trgovine životinjama, sveukupnoj zaštiti i očuvanju predela koje savremeno društvo još nije uništilo.

Povodom obeležavanja ova dva značajna datuma iz zdravstveno-ekološkog kalendara, Zavod za javno zdravlje Pančevo 31.maja 2016. od 17h organizuje RADIONICU ZA DECU „POKRENI IDEJU U SEBI“ (u okviru BUDI festivala) u dvorištu Muzeja Pančevo sa ciljem:

 • motivisanja dece da na prigodan način, oslikavanjem majica, formiraju zdravstveno-ekološke poruke vršnjacima i odraslima vezane za upotrebu duvana i ostalih psihoaktivnih supstanci:
 • Stimulansi za kreativnost i poslovnost nisu potrebni – Ideje su u nama;
 • pravićemo nakit i upotrebne predmete- torbe, marame..od materijala koji bi činili otpad sa porukom Ne bacaj-razmisli, ne kupuj-kombinuj;
 • pevaćemo i družiti se sa horom Čuperak iz Kikinde, a sve u želji da POKRENEMO IDEJE U SEBI!
 • kreativna ostvarenja sa radionice prikazaćemo u maloj modnoj reviji na otvaranju izložbe fotografija

U 18.30 h istog dana otvaramo šestu IZLOŽBU EKOLOŠKI ANGAŽOVANIH FOTOGRAFIJA „OBJEKTIVOM KROZ SVET OKO NAS 2016“ kao realizaciju fotokonkursa koji je tokom aprila i maja sproveo Zavod pod pokroviteljstvom Foto saveza Srbije.

Ove godine vodila nas je želja da u okupaciji svakodnevice površnošću i poremećenim vrednostima, ukažemo na lepote i vrednosti Srbije koje moramo sačuvati, ali i na sve ono što je narušeno i na čemu je potrebno ozbiljno raditi.  Otuda „Stvaran svet oko mene“ kao tema izložbe, sa ciljem da svest svih nas od„samo čekam da prođe“ preokrenemo u „probudi se, pokreni se!“ .

Želeli smo da prikazane fotografije  prirode Srbije budu inspiracija budućih dobrih vibracija, urbanog roka, zanimljivih priča, kvalitetne muzike…da se svi zajedno podsetimo pravih vrednosti i vratimo njima. Pozivamo Vas da proverite da li smo u tome i uspeli.

U programu otvaranja kao promoteri ekologije Zoran Kostić Cane i NebojšaAntonijević Anton- Partibrejkersi premijerno u okviru projekta Deca pevaju rokenrol sa kikindskim horom Čuperak izvešćenumeru“Hoću da znam kuda vodi ovaj put”) kao svojevrsno i ekološko pitanje.

Očekujemo Vas.

Ostavite odgovor