Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija  i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Svetski dan bez duvana 2020. godine obeležava se pod sloganom  „Zaštita mladih od manipulacija duvanske industrije i sprečavanje upotrebe duvana i nikotina među mladima”. Svetska zdravstvena organizacija je ove godine pokrenula globalnu kampanju povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana sa ciljem osnaživanja mladih i uključivanja u borbu protiv taktika duvanskih i drugih industrija koje imaju za cilj privlačenje novih generacija korisnika duvana i nikotina.

Ciljevi ove globalne kampanje su:

 • Razotkrivanje mitova i marketinških i drugih taktika usmerenih na mlade, uključujući uvođenje novih proizvoda atraktivnih karakteristika kao što su razne arome;
 • Edukovanje mladih o taktikama i načinima duvanske i povezanih industrija za privlačenje sadašnjih i budućih generacije da koriste duvan i nikotinske proizvode;
 • Osnaživanje „influensera” tj. uticajnih pojedinaca na različitim mestima uključujući društvene mreže, kako bi oni doprineli zaštiti mladih i podstakli ih da se uključe u razotkrivanje i borbu protiv taktika najvećih duvanskih industrija.

Taktike za privlačenje novih korisnika duvanskih i nikotinskih proizvoda:

 • Upotreba ukusa koji su privlačni mladima u duvanskim i nikotinskim proizvodima, poput ukusa trešanja, žvakaćih guma i bombona, što doprinosi potcenjivanju zdravstvenih rizika povezanih sa upotrebom ovih proizvoda i podstiče mlade da počnu da ih koriste;
 • Atraktivni i moderno dizajnirani proizvodi (npr. proizvodi u obliku USB-a ili slatkiša);
 • Promocija proizvoda ukazivanjem na njihovu manju štetnost u poređenju sa konvencionalnim  cigaretama, u odsustvu objektivnih naučnih dokaza koji potvrđuju ove tvrdnje;
 • Sponzorstva slavnih i uticajnih ličnosti i brendiranje sponzorisanih događaja i takmičenja na kojima se promovišu duvanski  i nikotinski proizvodi;
 • Marketing na prodajnim mestima uključujući postavljanje duvanskih/nikotinskih proizvoda na mesta vidljiva deci, a u blizini slatkiša, grickalica ili gaziranih pića, kao i davanjem premija prodavcima kako bi se osiguralo da se njihovi proizvodi prikazuju na način da ih uoči što više mladih osoba;
 • Prodaja cigareta na komad i drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda (na primer u blizini škola), što čini da duvanski i nikotinski proizvodi budu dostupniji i pristupačniji školskoj deci;
 • Indirektni marketing duvanskih proizvoda u filmovima, TV emisijama i onlajn-striming sadržajima;
 • Automati za prodaju duvana na mestima koja posećuju mladi, sa atraktivnim reklamama, čime se u mnogim zemljama zaobilaze propisi kojima se reguliše reklamiranje i prodaja duvanskih proizvoda maloletnim licima;
 • Pokretanje sudskih sporova namenjenih slabljenju mera kontrole duvana, uključujući slikovna upozorenja na paklicama cigareta, izlaganje proizvoda na mestima prodaje i ograničavanje dostupnosti duvanskih i nikotinskih proizvoda deci (na primer zabrana prodaje i reklamiranja duvanskih proizvoda u blizini škola).

Zavod za javno zdravlje Pančevo kontinuirano od 2004.godine realizuje predavanja za učenike osnovnih škola u Južnobanatskom okrugu na temu štetnosti duvanskog dima i cigareta, a poslednjih nekoliko godina i na temu štetnosti upotrebe nargila i ostalih duvanskih proizvoda koji se pojavljuju u našoj sredini. Svake školske godine predavanja odsluša oko 700 učenika šestih razreda u okrugu.

Na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine postavljen je upitnik koji vam može pomoći da proverite stepen zavisnosti od nikotina, ili preuzmete aplikaciju „Ostavi sad“

Više o kampanji Svetske zdravstvene organizacije na: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020

 

Ostavite odgovor