Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac obaveštava sugrađane da otvara posebne telefonske linije za psihosocijalnu podršku u uslovima vanrednog stanja izazvanog korona virusom.

Cilj ovakvog oblika psihosocijalne podrške je smanjenje napetosti i neraspoloženja, kao i pružanje svih vidova podrške u ovim uslovima. Ovim putem možete dobiti savet za prevazilaženje ovakvih stanja.

Lica zadužena za pružanje psihosocijalne podrške SBPB Vršac su:

  • Dr Ivana Mandić, spec.psihijatrije 062 88 97 845
  • Dr Lidija Ilić, spec.psihijatrije 062 88 50 879
  • Dr Sanja Kalaba, lekar na specijalizaciji, edukant integrativne dečije i adolescentne psihoterapije 060 85 00 227

Stručna lica će savetodavnim radom sa svim zainteresovanima pružati podršku i adekvatne informacije o načinima prevazilaženja stresa i anksioznosti, kao doprinos očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima epidemije i vanrednog stanja.

 

Ostavite odgovor