Svetski Dan borbe protiv dijabetesa (WDD) se obeležava svake godine 14. novembra, na rođendan Ser Frederika Bentinga, koji je 1922. zajedno sa Čarlsom Bestom otkrio insulin i predstavlja najveću svetsku kampanju usmerenu na podizanje svesti o dijabetesu. Generalna skupština je 2007. godine usvojila rezoluciju 61/225 kojom je 14. novembar proglašen za Svetski dan borbe protiv dijabetesa. U dokumentu je prepoznata „hitna potreba da se ulože multilateralni napori da se promoviše i unapredi zdravlje ljudi i obezbedi pristup lečenju i zdravstvenom obrazovanju“. Rezolucija je takođe ohrabrila države članice da razviju nacionalne politike za prevenciju, lečenje i negu dijabetesa u skladu sa održivim razvojem svojih sistema zdravstvene zaštite.

Dijabetes je glavni uzrok slepila, otkazivanja bubrega, srčanog udara, moždanog udara i amputacije donjih ekstremiteta. Zdrava ishrana, fizička aktivnost i izbegavanje upotrebe duvana mogu sprečiti ili odložiti dijabetes tipa 2. Pored toga, dijabetes se može lečiti i njegove posledice izbeći ili odložiti lekovima, redovnim pregledima i lečenjem komplikacija.

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa 2021-23. godine je PRISTUP SAVREMENOJ DIJABETOLOŠKOJ ZAŠTITI. Ona naglašava važnost sistemske brige društva o osobama sa dijabetesom i podrazumeva pristup modernim, inovativnim terapijama, tehnološkim rešenjima, kao i odgovarajuću dostupnost lekara pacijentima, kako bi im se omogućio normalan život. Milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta nemaju pristup lečenju dijabetesa. Ljudi sa dijabetesom zahtevaju stalnu negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije. Ne možemo više da čekamo da:  medicina, tehnologija, podrška i nega budu dostupni svim osobama sa dijabetesom kojima su potrebni. Vlade bi trebalo da povećaju ulaganja u negu i prevenciju dijabetesa. Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da se donese značajna promena za više od 460 miliona ljudi koji žive sa dijabetesom i milione ljudi koji su u opasnosti.  Ako ne sada, kada?

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna federacija za dijabetes, koje su uspostavile ovaj dan, procenile su da će se broj obolelih ljudi od dijabetesa u svetu do 2045. godine povećati na 629 miliona. Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, među kojima je i naša zemlja.

U Srbiji, kao i u razvijenim zemljama u svetu, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. U našoj zemlji godišnje umre oko 3500 osoba od ove bolesti. Procenjuje se da je gotovo polovina obolelih u našoj zemlji starija od 65 godina, ali i da oko 38 % osoba sa tipom dijabetes 2 nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Tokom 2020. godine u  Južnobanatskom okrugu registrovano je 1002 novoobolelih od dijabetesa melitusa, što je 3,2% više nego na petogodišnjem proseku prijavljivanja novoobolelih. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, incidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2020. godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa, 52,8% su bile osobe ženskog, a 47,2% muškog pola. Najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registruje se u uzrastu 60-64 godina, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 20-30 godina.

Oboleliukupnoukupnotip 1tip 1tip 2tip 2
brojIncbrojIncbrojInc
prosek 2015-2019971.6345.511.23.9962.8342.4
2020.ukupno1002361.272.5995358.7
2020.muškarci477349.442.9473346.5
2020.žene525372.632.1522370.5
Tabela 1. Distribucija broja novoobolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa po polu u Južnobanatskom okrugu u periodu u 2020. godinii petogodišnji prosek prijavljivanja

2020JBOPančevoVršacKovinKovačicaOpovoBela CrkvaPlandišteAlibunar
DM1731030000
Inc2.22.52.0012.70000
DM29953871681238554685555
Inc358.7323.8343.5394.3358.7561.9425.7539.2300.6
Tabela 2. Distribucija broja obolelih i stope incidencije dijabetesa melitusa tip 1 i tip 2 po opštinama Južnobanatskog okrugau 2020.godini (stope na 100.000 stanovnika)

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u Južnobanatskom okrugu je u 2019. godini od dijabetesa melitusa umrlo 80 osoba, što je 33,9% manje nego u 2018. godini i 30,1% manje nego na petogodišnjem proseku umrlih.

UmrliukupnoukupnoTip 1Tip 1Tip 2Tip 2
brojMtbrojMtbrojMt
prosek 2015-2019114.440.750.417.962.822.3
2020.ukupno8028.83813.74215.2
2020.muškarci3827.81611.72014.7
2020.žene4229.81215.61615.7

Tabela 3. Distribucija broja umrlih i stope mortaliteta dijabetesa melitusa po polu u Južnobanatskom okrugu u 2019. godini i petogodišnji prosek  (stope na 100.000 stanovnika)

Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja priliku da se ljudi sa dijabetesom, zdravstveni radnici, mediji, šira javnost i vladine i nevladine organizacije udružuju kako bi podigli svest o dijabetesu.

Važno je i da se podsetimo: Osobe sa dijabetesom su jedna od najugroženijih grupa stanovništva kada je u pitanju obolevanje ali i nastanak komplikacija izazvanih virusom COVID-19 i trebalo bi da posebno obrate pažnju i zaštite se od infekcije poštujući sve mere predostrožnosti.

Ostavite odgovor