Jun kao poslednji prolećni mesec skup je datuma posvećenih očuvanju prirode, biljnog i životinjskog sveta i biodiverziteta.

Vreme pandemije Covid-19 kada je svet „stao“,  a biljni,  životinjski svet i kvalitet vazduha osetili boljitak, pokazalo nam je koliko moramo činiti i učiniti, i koliko se moramo menjati, da sačuvamo prirodu i živi svet u njoj

5.juna obeležen je Svetski dan životne sredine- u usvetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. Tokom predhodnih godina Zavod za javno zdravlje Pančevo organizovao je niz edukativnih radionica i ekološki angažovanu izložbu fotografija koja je ove godine zbog pandemije izostala.

8.juni Svetski dan okeana–  podsećamo se na vitalnu ulogu mora i okeana za nas same pa i celu Evropu i svet.Iako nije zvanično proglašen od strane Ujedinjenih nacija, svetski Dan okeana se slavi svakog 8. juna i to od 1992. godine, pošto je taj datum utvrđen na samitu u Rio de Žaneiru. Ovaj dan je prilika da se slavi svetski okean i naša lična povezanost sa morem. Svetski okean je neophodno čuvati iz mnogo razloga, jer on proizvodi najveći deo kiseonika koji udišemo, pomaže ljudima da se prehrane, reguliše našu klimu, čisti vodu koju pijemo, predstavlja izvor mogućih lekova;

17.juni Dan borbe protiv isušivanja i poplava -prilika da se podsetimo šta smo naučili iz predhodnih vanrednih situacija i poplava u našoj zemlji i preispitamo svoje ponašanje prema životnoj sredini.

29.juni Dan Dunava– integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, kako bi se podigla svest za očuvanje reke kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodenih resursa. U zemljama širom Evrope inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, čija je misija da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda.

Ostavite odgovor