( važi do donošenja zvaničnih preporuka)

Mogućnost preživljavanja virusa COVID19 u spoljnjoj sredini varira i zavisi od stepena zagađenosti sekretima ( kapljicama respiratornog sekreta), spoljnje temperature i vlažnosti vazduha. U principu virus ne opstaje dugo u spoljnjoj sredini usled sušenja kapljica ali zbog mogućnosti da se zadrži satima i danima, potencijalno kontaminirane površine treba očistiti i dezinfikovati pre ponovne upotrebe.

ZATVORENE PROSTORIJE
Škole, kancelarije ili druge prostorije ( osim u zdravstvenim ustanovama):
Čišćenje zdravstveno ispravnom toplom vodom i deterdžentima za domaćinstvo i upotreba uobičajenih dezinfekcijskih sredstava su dovoljni za čišćenje.

Preporučuje se čišćenje, vlažno pranje, čišćenje i dezinfekcija prostorija bez prisustva ljudi.
Prostorije i površine koje se očiste i dezinfikuju se mogu ponovo koristiti nakon pola sata od dezinfekcije. Ako su površine vidno prljave, treba ih prethodno očistiti i oprati rastvorom zdravstveno ispravne vode u kojoj je koncentracija rezidualnog hlora kao u vodi za piće (do 0,5 mg/l) sa deterdžentom ili rastvorom sapuna pre dezinfekcije.
Površine koje se čiste i dezinfikuju su posebno one koje se često dodiruju: površine stolova, oprema koja se koristi pri radu, tastature, miš, olovke, telefoni, kablovi, makaze i drugi pisaći probor, kvake i brave na vratima i prozorima, površine stolova u trpezarijama, alati, pribor, prekidači za svetlo, tasteri).

Za dezinfekciju površina efikasna su sredstva na bazi hlora koja se koriste u domaćinstvu i u kojima je koncentracija aktivnog hlora 0,5%, kao i alkoholni rastvori sa najmanje 70% alkohola i drugi deterdženti i dezinfekciona sredstva koja efikasno
deluju na korona viruse. Izbor dezinficijensa zavisi od tipa površine koja se dezinfikuje i njene namene.

Sredstva za pranje namenjena održavanju higijene u domaćinstvu se mogu koristiti ako su pogodni za datu površinu. Izbeljivači u domaćinstvu uključujući varikinu su efikasni protiv korona virusa ukoliko se pravilno upotrebljavaju. Za dezinfekciju se mogu
koristiti i druga sredstva koja su odobrena i efikasna protiv COVID19.
Nikada ne mešati sredstva za dezinfekciju različitog hemijskog sastava.

Dezinfekciona sredstva koja preporučuje Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti zasnivaju se na sledećim aktivnim supstancama:

 • Natrijum hipohlorit 0,05-0,5%
 • Etanol 70%
 • Glutaraldehid 2%
 • Izopropranol 50%
 • Povidon Jod 10% (1% joda)
 • Benzalkonijum hlorid 0,05%
 • Natrijum hlorid 0,23%
 • Formaldehid 0,7%

 

 • Površine u toaletima, kupatilima, WC kabinama, očistiti, oprati i dezinfikovati najmanje jednom dnevno.
 • Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne treba koristiti bocu s raspršivačima, jer prskanje može dodatno proširiti virus i uzrokovati udisanje štetnih čestica i hemikalija.
 • Krpe koje se koriste za brisanje različitih površina ne smeju se mešati.
 • Prostorije koje se čiste neophodno je provetriti prirodnim putem ako to vremenski uslovi dozvoljavaju ili veštački (klima uređaji). Ukoliko postoje uslovi, prostorije treba osunčati (podići roletne, zavese i druge zaštite na prozorima i otvoriti prozore da sunčeva svetlost uđe u prostorije).
 • Kante sa otpacima se moraju redovno prazniti, minimalno jednom dnevno.
 • Ako se sprovodi dezinfekcija u zatvorenom prostoru, u kome su prethodno boravile osobe koje su zaražene korona virusima, neophodno je provetriti prostorije otvaranjem vrata i prozora. Ventilacija prostora treba da je duga, optimalno jedan dan pre čišćenja i dezinfekcije i ponovne upotrebe prostora. Prostorije se moraju oprati rastvorom zdravstvenno ispravne dezinfikovane vode i deterdženta ili sapuna, nakon čega sledi dezinfekcija hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom. Pranju i dezinfekciji podležu sve površine i sav pribor koji postoji u prostoriji. Obavezno se pridržavati uputstava proizvođača za sve proizvode za čišćenje i
  dezinfekciju (npr. koncentracija, način nanošenja i vreme kontakta itd.).

Posteljina, odeća i veš

Sav tekstil (posteljina, peškiri, zavese, prekrivači itd.) treba oprati mehanički (90 °C) i uz dodatak deterdženta za veš.

Ako se temperatura vode od 90 °C ne može koristiti zbog karakteristika materijala, prilikom pranja tekstila treba dodati posebne hemikalije (npr. izbeljivač ili pranje veša koji sadrže natrijum-hipoklorit ili proizvode za dekontaminaciju tekstila).

Ne tresti prljav veš i izbegavati da kontaminirani materijali dođu u dodir sa kožom i odećom.

Očistiti i dezinfikovati kolica i korpe za transport veša prema uputstvu.

Mere lične zaštite osoba koje čiste i dezinfikuju prostor
Pre čišćenja i dezinfekcije obavezno stavite ličnu zaštitnu opremu. Obavezno je nošenje radnih mantila dugih rukava i nepropusnih pregača preko njih posebno prilikom pripreme rastvora dezinfekcionog sredstva a i kasnije tokom primene.

Ako se čiste površine, predmeti i veš koje je koristila bolesna osoba onda se preporučuje nošenje maski za jednokratnu upotrebu i zaštitnih naočara.

Čišćenje i dezinfekcija prostorija i predmeta, obaviti s jednog na drugi kraj, tako da očišćena strana ne bude kontaminirana . Sav otpad koji nastaje tokom čišćenja treba odložiti u plastičnu kesu i beskontaktnu zatvorenu kantu za smeće;
Rukavice i zaštitnu odeću (npr. plastične pregače) treba koristiti za čišćenje površina ili rukovanje odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Nakon upotrebe, rukavice za višekratnu upotrebu treba očistiti sapunom i vodom i
dekontaminirati 0,5% rastvorom natrijum-hipohlorita; Ako je maska navlažena ili zaprljana, mora se odmah zameniti novom čistom i suvom maskom;
Nakon čišćenja, pažljivo skinuti zaštitnu opremu i staviti u dvostruku plastičnu kesu i ostaviti 72 sata pre pranja, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Pranje ruku se sprovodi tekućom vodom i sapunom u trajanju od minimum 20 sekundi.

Nakon čišćenja, ukloniti masku odgovarajućom tehnikom – ne dirati prednji deo, već otkopčati masku i staviti je u plastičnu kesicu, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Radnu odeću i korišćene krpe treba mehanički oprati (90 ° C) uz dodatak deterdženta za veš; Oprati ruke sapunom i toplom vodom, presvući se i otuširati se ako za to postoje uslovi.

JAVNE POVRŠINE

Čišćenje javnih površina sa velikim prometom ljudi (npr. tržni centri, aerodromi, javni prevoz) trebalo bi da bude u redovnom režimu. Jedino se preporučuje češće čišćenje, pranje i dezinfekcija često dodirivanih površina (npr. telefona, dugmadi u liftu, VC, kvaka na vratima, gelendera, prekidača i dr). To se odnosi i na sve predmete koji su vidno zaprljani telesnim tečnostima kao i sve potencijalno kontaminirane površine sa kojima je obolela osoba mogla doći u kontakt .

Takođe se preporučuje uklanjanje predmeta koji se ne mogu lako očistiti (npr. novine, časopisi, punjene igračke). Bolja ventilacija (npr. otvaranje prozora kada vremenske prilike dopuštaju) može pomoći u smanjenju verovatnoće prenošenja virusa.

Javne površine gde je obolela osoba samo prošla i provela minimalno vreme, poput hodnika, parkinga, potrebno je rutinski oprati.

Ostavite odgovor