Da li je bezbedno kupati se na našim rekama?

Tropski dani i dalje teku. Da li Pančevci spas od vrućina mogu potražiti na našim kupalištima?

Ispitivanja Zavoda za javno zdravlje Pančevo pokazuju da sa mikrobiološkog aspekta se ne preporučuje voda kupališta u Jabuci i Glogonju.

Potencijalni rizik za kupanje i rekreaciju i dalje imaju vode reke Tamiš na sva tri kupališta (Pančevo, Jabuka, Glogonj), reke Dunav na kupalištu Bela stena levo od špica, na Ponjavici u Omoljici, kupalištu u Ivanovu i kupalištu na jezeru u Kačarevu. Ponovo su registrovane veće količine nutrijenata i smanjene koncentracija rastvorenog kiseonika. Vodostaj je i dalje u opadanju, tako da su ovo faktori koji utiču na biljni i životinjski svet u reci. 

Rezultati ove kampanje ispitivanja površinskih voda su pokazali da je bezbedno kupanje u Banatskom Brestovcu i na Beloj steni desno od špica. Kako je na ovoj lokaciji reka brza, treba biti obazriv.

I dalje važe preporuke da se ne samo osetljive osobe (deca, stari, trudnice, osobe sa zdravstvenim problemima), već svi kupači pridržavaju preporuka da ne borave na suncu u periodu od 9-17 časova. Boravak u prirodi neka provode u hladu, a kupanje da svedu na najmanju meru, uz poštovanje preventivnih mera: tuširanje pre i posle kupanja, a po povratku kući obavezno je detaljno kupanje higijenski ispravnom vodom. Obavezno je i korišćenje zaštitnih sredstava sa visokim zaštitnim faktorom.

Ishrana kupača treba da bude lagana, a tokom boravka na plaži treba unositi dovoljno vode i izbegavati alkoholna pića.

Ostavite odgovor