Светски дан становништва обележава се од 11.јула 1987. када је број становника наше планете достигао број од 5 милијарди. Ове године обележава се 50. годишњица Међународне конференције о људским правима из 1968. године, где је планирање породице по први пут глобално потврђено људским правом, те овогодишња тема Светског дана становништва гласи: „Планирање породице је људско право“

Стандарди којима се подржава људско право на планирање породице су:

 • Недискриминација – Информације и услуге за планирање породице се не могу ограничити на основу расе, пола, језика, вере, политичке припадности, националног порекла, старости, економског статуса, места боравка, статуса инвалидитета, брачног статуса, сексуалне орјентације или родног идентитета .
 • Доступност и приступачност – Државе морају осигурати да су производи и услуге планирања породице доступне свима.
 • Прихватљивост – Услуге и информације о контрацепцији морају се обезбедити на достојанствен начин поштујући савремену медицинску етику и културу
 • Добар квалитет – Информације о планирању породице морају бити јасно пренете и научно тачне.
 • Информисано доношење одлука – Свака особа мора имати право избора у планирању породице са потпуном аутономијом, без притиска, принуде или погрешног представљања.
 • Приватност и поверљивост – Сви појединци морају уживати право на приватност када траже информације о планирању породице и услуге.
 • Учешће – Државе имају обавезу да обезбеде активно и информисано учешће појединаца у одлукама које се тичу њих, укључујући здравствена питања.
 • Одговорност – Здравствени системи, образовни системи, лидери и креатори политика морају бити одговорни људима којима служе у свим напорима да остваре људско право на планирање породице.

Планирање породице је нераскидиво везано са бригом о здрављу и здравим стиловима живота. С тим у вези, Завод за јавно здравље Панчево као превентивна здравствена установа која брине о здрављу својих суграђана у оквиру своје делатности обавља

 1. континуирану едукацију младих (https://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Plakat_ponasanje_ocuvanje_reproduktivnog_zdravlja-1.pdf) https://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/07/Letak_Bezbedan_seks-1.pdf
 2. саветовалишни рад на тему полно преносивих болести (ДПСТ – добровољно поверљиво саветовање и тестирање https://www.zjzpa.org.rs/hivaids
 3. лабораторијске анализе везане за  лечење неплодности и биомедицински потпомогнуту оплодњу (https://www.zjzpa.org.rs/analize-u-okviru-lecenja-neplodnosti
 4. као и друге анализе у области клиничке микробиологије и микробиолошке дијагностике (https://www.zjzpa.org.rs/klinicka-mikrobiologija

Ту смо да Вам помогнемо.

Добродошли у Завод за јавно здравље Панчево.

Ostavite odgovor