U cilju unapređenja prevencije i ranog otkrivanja rodno-zasnovanog, seksualnog nasilja u porodici i zaštite žena i devojaka koje su preživele nasilje, a kroz sprovođenje projekta „ZAUSTAVI- ZAŠTITI-POMOZI Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“,  POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO ORGANIZUJE TRODNEVNU AKREDITOVANU OBUKU „Efikasan odgovor zdravstvenog sistema u zaštiti žene žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja“ u Domu zdravlja Pančevo, Sala za sastanke, ulica Miloša Obrenovića br.2-4, u Pančevu. Datumi održavanja trodnevne obuke su:

  1. oktobar 2017 – prvi dan obuke, od 9 do 14 časova
  2. novembar 2017 – drugi dan obuke, od 9 do 12 časova
  3. decembar 2017 – treći dan obuke, od 9 do 13 časova

U cilju obezbeđivanja uslova za što efikasnije postupanje zdravstvenih ustanove i dosledne primene Posebnog protokola Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju, koji je donet 2010. godine, kao i postupanja u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici („Sl.glasnik RS“  br. 94/2016), koji se primenjuje od 01. juna 2017. godine, pozivaju se zaposleni u zdravstvu na pohađanje ove izuzetno važne edukacije.

Ostavite odgovor