У циљу унапређења превенције и раног откривања родно-заснованог, сексуалног насиља у породици и заштите жена и девојака које су преживеле насиље, а кроз спровођење пројекта „ЗАУСТАВИ- ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ Снажнији институционални одговор на родно-засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини“,  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО ОРГАНИЗУЈЕ ТРОДНЕВНУ АКРЕДИТОВАНУ ОБУКУ „Ефикасан одговор здравственог система у заштити жене жртве породичног и родно заснованог насиља“ у Дому здравља Панчево, Сала за састанке, улица Милоша Обреновића бр.2-4, у Панчеву. Датуми одржавања тродневне обуке су:

  1. октобар 2017 – први дан обуке, од 9 до 14 часова
  2. новембар 2017 – други дан обуке, од 9 до 12 часова
  3. децембар 2017 – трећи дан обуке, од 9 до 13 часова

У циљу обезбеђивања услова за што ефикасније поступање здравствених установе и доследне примене Посебног протокола Министарства здравља Републике Србије за заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу, који је донет 2010. године, као и поступања у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици („Сл.гласник РС“  бр. 94/2016), који се примењује од 01. јуна 2017. године, позивају се запослени у здравству на похађање ове изузетно важне едукације.

Оставите одговор