Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, 14. novembra 2022. godine u Zdravstvenoj ambulanti „Centar“ u Pančevu, Zavod za javno zdravlje Pančevo je zajedno sa Dom zdravlja Pančevo i Opštom bolnicom Pančevo realizovao akciju preventivnih pregleda namenjenih osobama koje boluju od dijabetesa ili koje su u povećanom riziku da obole od šećerne bolesti.

Pregledi su sprovedeni kroz Savetovalište za dijabet i tom prilikom prisutnima je meren šećer u krvi našte, zatim post prandijalno (2 sata nakon obroka), kao i tromesečni prosek, glikozilirani hemoglobin (HbA1c). Izmeren im je krvni pritisak i urađen EKG kao i antropometrijsko merenje (visina, težina, obim struka) i određen indeks telesne mase.

Zaposleni u Zavodu za javno zdravlje prisutnima su određivali procenat masti u telu.

Nutricionista iz Opšte bolnice Pančevo savetovala je o pravilnoj ishrani.

U čekaonici prisutni su imali priliku da se putem video prezentacije informišu o šećernoj bolesti, nastanku, prevenciji i lečenju.

Učesnici u akciji su dobili savete lekara u skladu sa rezultatima analiza o prevenciji rizika nastanka šećerne bolesti ili kako da već postojeću bolest kontrolišu ili smanje njene negativne posledice, kao i detaljna uputstva o pravilnoj nezi stopala, o značaju fizičke aktivnosti i pravilnoj ishrani, zatim kako se pravilno izrađuje profil vrednosti šećera u krvi, i po potrebi uputstva o korekcije terapije.

Deljen je promotivni materijal u vidu brošura sa uputstvima i dnevnici za vođenje evidencije profila šećera u krvi.

Ostavite odgovor