У Србији се од 14-20. маја обележава недеља здравља уста и зуба у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, мреже института/завода за јавно здравље и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду. Циљ активности у оквиру ове кампање је информисање и стицање знања у вези са значајем и начинима очувања оралног здравља.

Овогодишњи слоган је „Здрави зуби у здравој породици” јер истраживања показују да су знање и навике родитеља у вези са оралном хигијеном повезане са очувањем оралног здравља деце.

У оквиру обележавања Недеље здравља уста и зуба организује се и избор ликовних и литерарних радова за децу предшколских установа и ученике основних школа на тему „Здрави зуби у здравој породици”, намењен деци предшколског узраста и ученицима основних школа. По три најбоља ликовна рада у категорији предшколски узраст и по три најбоља литерарна и ликовна рада у категорији ученика узраст I–IV разред основне школе и V–VIII разред основне школе, вртићи и школе могу да доставе Заводу за јавно здравље Панчево, Центар за промоцију здравља, са назнаком „За конкурс XXVII Недеља здравља уста и зуба” до 14. маја 2018. године. Ликовни радови би требало да буду урађени на папиру, у формату блока број 5.

Опште препоруке за очување оралног здравља

Орално здравље је значајна компонента општег здравља, утиче на физичко здравље, али и на говор, самопоуздање, социјалне односе и уопштено на квалитет живота. Фактори ризика за орална обољења су најчешће и фактори ризика за хроничне незаразне болести, а обољења уста и зуба имају велики здравствени, социјални и економски значај па представљају јавноздравствени проблем.

Опште препоруке за очување оралног здравља су:

  • Одржавање адекватне хигијене, што подразумева редовно прање зуба ујутро и увече, као и после сваког оброка и коришћење конца за зубе
  • Смањење уноса шећера и избалансирана исхрана
  • Коришћење заштитне опреме за спортске активности и придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају
  • Безбедно физичко окружење
  • Посете стоматологу ради редовне контроле, уклањање зубног каменца од стране стоматолога
  • Престанак или смањење конзумирања алкохола
  • Престанак пушења.

Орално здравље у свету и Србији

Болести које значајно оптерећују орално здравље су каријес и перидонталне болести. У свету 60–90% школске деце и близу 100% одраслог становништва има зубни квар; обољења потпорног апарата зуба која могу довести до губитка зуба присутна су код 15–20% светске популације старости од 35 до 44 године, а трећина становништва старости од 65 до 74 године нема ниједан зуб. У Европском региону Светске здравствене организације, проценат шестогодишњака који имају каријес варира од 20 до 90% у зависности од земље.

Према резултатима истраживања које је спроведено на национално репрезентативном узорку 2013. године, само 8,3% становника Србије старијег од 25 година има све своје зубе, а мање од половине (45,6%) становништва процењује стање својих зуба и усне дупље као добро. Посебно су угрожени становници нижег образовног статуса и лошег материјалног стања који у значајно већем проценту сопствено орално здравље процењују као лоше и у значајно мањем проценту редовно перу зубе. Ово указује на потребу изналажења начина да се повећа обухват становника из ових циљних група здравственоваспитним радом и превентивним стоматолошким прегледима.

Истраживање „Понашање у вези са здрављем код деце школског узраста” које је Институт за јавно здравље Србије спровео 2017. године на национално репрезентативном узорку је показало да навику свакодневног прања зуба чешће од једном дневно има око две трећине анкетиране школске деце (70,9%), значајно више девојчица него дечака (82,6% према 59,9%). Истраживање је показало да дечаци седмог разреда основне школе најређе перу зубе свакодневно (55,8%), а најчешће ученице првог разреда средње школе (85,2%). Ово указује на потребу интензивирања здравственоваспитног рада на тему значаја и очувања оралног здравља и у старијим разредима основних школа.

Постер

Ostavite odgovor