U Srbiji se od 14-20. maja obeležava nedelja zdravlja usta i zuba u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, mreže instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Cilj aktivnosti u okviru ove kampanje je informisanje i sticanje znanja u vezi sa značajem i načinima očuvanja oralnog zdravlja.

Ovogodišnji slogan je „Zdravi zubi u zdravoj porodici” jer istraživanja pokazuju da su znanje i navike roditelja u vezi sa oralnom higijenom povezane sa očuvanjem oralnog zdravlja dece.

U okviru obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba organizuje se i izbor likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola na temu „Zdravi zubi u zdravoj porodici”, namenjen deci predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola. Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrast I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, vrtići i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Pančevo, Centar za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs XXVII Nedelja zdravlja usta i zuba” do 14. maja 2018. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja

Oralno zdravlje je značajna komponenta opšteg zdravlja, utiče na fizičko zdravlje, ali i na govor, samopouzdanje, socijalne odnose i uopšteno na kvalitet života. Faktori rizika za oralna oboljenja su najčešće i faktori rizika za hronične nezarazne bolesti, a oboljenja usta i zuba imaju veliki zdravstveni, socijalni i ekonomski značaj pa predstavljaju javnozdravstveni problem.

Opšte preporuke za očuvanje oralnog zdravlja su:

  • Održavanje adekvatne higijene, što podrazumeva redovno pranje zuba ujutro i uveče, kao i posle svakog obroka i korišćenje konca za zube
  • Smanjenje unosa šećera i izbalansirana ishrana
  • Korišćenje zaštitne opreme za sportske aktivnosti i pridržavanje propisanih mera bezbednosti u saobraćaju
  • Bezbedno fizičko okruženje
  • Posete stomatologu radi redovne kontrole, uklanjanje zubnog kamenca od strane stomatologa
  • Prestanak ili smanjenje konzumiranja alkohola
  • Prestanak pušenja.

Oralno zdravlje u svetu i Srbiji

Bolesti koje značajno opterećuju oralno zdravlje su karijes i peridontalne bolesti. U svetu 60–90% školske dece i blizu 100% odraslog stanovništva ima zubni kvar; oboljenja potpornog aparata zuba koja mogu dovesti do gubitka zuba prisutna su kod 15–20% svetske populacije starosti od 35 do 44 godine, a trećina stanovništva starosti od 65 do 74 godine nema nijedan zub. U Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije, procenat šestogodišnjaka koji imaju karijes varira od 20 do 90% u zavisnosti od zemlje.

Prema rezultatima istraživanja koje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku 2013. godine, samo 8,3% stanovnika Srbije starijeg od 25 godina ima sve svoje zube, a manje od polovine (45,6%) stanovništva procenjuje stanje svojih zuba i usne duplje kao dobro. Posebno su ugroženi stanovnici nižeg obrazovnog statusa i lošeg materijalnog stanja koji u značajno većem procentu sopstveno oralno zdravlje procenjuju kao loše i u značajno manjem procentu redovno peru zube. Ovo ukazuje na potrebu iznalaženja načina da se poveća obuhvat stanovnika iz ovih ciljnih grupa zdravstvenovaspitnim radom i preventivnim stomatološkim pregledima.

Istraživanje „Ponašanje u vezi sa zdravljem kod dece školskog uzrasta” koje je Institut za javno zdravlje Srbije sproveo 2017. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku je pokazalo da naviku svakodnevnog pranja zuba češće od jednom dnevno ima oko dve trećine anketirane školske dece (70,9%), značajno više devojčica nego dečaka (82,6% prema 59,9%). Istraživanje je pokazalo da dečaci sedmog razreda osnovne škole najređe peru zube svakodnevno (55,8%), a najčešće učenice prvog razreda srednje škole (85,2%). Ovo ukazuje na potrebu intenziviranja zdravstvenovaspitnog rada na temu značaja i očuvanja oralnog zdravlja i u starijim razredima osnovnih škola.

Poster

Ostavite odgovor