„Повећајмо обухват имунизацијом“, 24-30.4. 2016. године

Имајући у виду значај имунизацијеииницијативеСЗО која датира од октобра 2005. године, са циљем повећања обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијомове године обележава се једанаеста по реду недеља имунизације у Европском региону СЗО од  24.до 30. Априла2016. године, под слоганом “ Повећајмо обухват имунизацијом“ и учешће су узеле све земље региона, као и глобално, са фокусом на повећање обухвата усмеравањем пажње и повећањем свести о значају имунизације у вулнерабилним групама.

Недеља имунизације у Европском региону је иницијатива која је координирана од стране Регионалне канцеларије СЗО за Европу у сарадњи са земљама чланицама и партнерима у циљу повећања обухвата и изградњи позитивних ставова у вези неопходности имунизације. Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.

Центар за превенцију и контролу болести ЗЈЗ Панчево, заједно са Координаторима имунизације и сарадницима мреже осамДомова здравља, двеопште болнице, три специјалне болнице реализоваојениз тимских активности током свих ових година –ревизијом вакциналних картона, пружањем стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације  и изграђеним порукама о имунизацији ка медијима, здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији,допринео усвајању знања и изградњи позитивних ставова ка имунизацији.

Имунизацијајеједнаоднајуспешнијихјавноздравственихиницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести укључујући рак грлића материце, дифтерију, хепатитис Б, морбиле, заушке, велики кашаљ, запаљење плућа, дечију парализу, проливе изазване ротавирусом, рубелу и тетанус.

Свакегодинесерегиструје2-3 милионасмртнихисходаоддифтерије, тетануса, великогкашљаималихбогињакод  невакцинисаних лица,  а највише код деце испод 5 година живота.  Процењује седасваке годинеостане невакцинисано 18,7 милиона деце у свету, основним вакцинама према проширеном програму имунизације.

Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању  дечије парализе.

У 2015. години навршило се 17 година од последњег регистрованог аутохтоног случаја дечије парализе изазваног дивљим полиовирусом у Европском региону СЗО (Турска 1998.). Све земље региона стекле су статус земаља без полиомијелитиса у јуну 2002. године.

Захваљујући глобалним напорима и стратегијама у процесу искорењивања дечије парализе, процењује се да је сваке године у последњих 10 година спречено регистровање по 200.000 нових случајева болести у свету. Процењује се да је око 1,5 милиона смртних исхода деце узраста до 5 година живота спречено захваљујући примени вакцине и витамина А , где је било потребно.

Око 80% светске популације живи у регионима који су сертификовани од стране СЗО, да су ослобођени од дечије парализе. Данас око 13 милиона људи је способно да хода, што чини број оних који би по проценама био паралисан да није било вакцинације. Економским моделовањем  дошло се до податка да је свет уштедео најмање 40-50 билиона долара у наредних 20 година, захваљујући процесу искорењивања ове опаке болести.  Најважнији бенефит и успех је да ниједно дете на свету не доживи тешке последице  болести – доживотну парализу.

Пре увођења вакцине против малих богиња, која је у примени скоро 50 година, процењује се  да је годишње  умирало око 2,6 милиона особа сваке године.

У 2014. години,  85% деце у свету је  примило једну  дозу вакцине против малих богиња до свог другог рођендана, у односу на 73% 2000. године.  У истом периоду је регистрована и редукција смртних исхода за 79%, а процењује се да је и спречено 17,1 милиона смртних исхода применом вакцине као најисплативије јавно здравствене мере.  У 2014. години је регистровано 114.900 смртних исхода морбила, око 314 сваког дана, односно 13 сваког сата.  Код једног детета од двадесет оболелих мале богиње изазивају запаљење плућа, а од сваких хиљаду  деце која добију мале богиње, једно или двоје ће умрети.

Преко 22 000 случајева  морбила је регистровано у Европи  током 2015. године у епидемијама (Киргистан, БИХ, Руска Федерација, Грузија, Италија, Немачка, Казахстан). Број случајева се одржава у односу на 2014. годину, као и територијална дистрибуција. Генотип вируса који доминира је Д8.  На основу података ЕЦДЦ, у 30 земаља Европске уније,  пријављена су  3493 случаја, од којих 58 % чине случајеви регистровани у Италији и Немачкој. Око 64% случајева је лабораторијски потврђено, а 89 % случајева је имало податке о вакциналном статусу од којих је 75% невакцинисано. У узрасној групи  испод 5 година је четвртина случајева, а у узрасту преко 30 година, 21%.  Регистрован је један смртни исход и 6 случајева са акутним енцефалитисом.

У 1997. години регистрована је последња већа епидемија морбила у Р.  Србији, на територији Косова и Метохије са 3948 оболелих (стопа инциденције 42,9/100.000) и 7 смртних исхода (последњи регистровани смртни исходи од морбила у Републици Србији). Стопа инциденције након 1998. године континуирано бележи тренд опадања са 7,21 до најниже регистроване вредности од 0,03/100 000 у 2005. и2006.  години, да  би дошло до пораста у 2007. години због епидемије морбила у Војводини (2,68/100.000). Након ове епидемије, због пада обухвата и нагомилавања осетљиве популације, региструјемо нове епидемије 2010/2011(стопа инциденције 4,93/100.000), као и 2014/2015 године (стопа инциденције  5,35/100.000).

И ове године је ЗЈЗ Панчево спроводио епидемиолошки надзор на терену ЈБО над квалитетом спроведене имунизацијеу2015. години, ради одржавања високог обухвата вакцинације у свим  вакцинама, без популационих  и територијалних разлика и извршена је ревизија 18350 вакциналних картона у  66 вакцинална пункта територије Јужнобанатског округау којим је  спроведен и надзор над хладним ланцем и поступком извођења имунизације, који се може сматрати задовољавајући.

Анализирајући вакцинама превентабилне болести у Јужнобанатском округу Дифтерија је елиминисана, задњи случај обољења  од Тетануса новорођенчади забележен је 1974.године и није регистрован ни један  случај Тетануса.

Познато је да је Јужнобанатски округ  тетаногено подручје, а због развијености пољопривреде долази до великог броја повреда. У току 2015. године је било 9277 повреда  за 2%повређених вишенего 2014. године (9090), од тога је 6964 особа примило хумани имуноглобулин, дато је 19842доза вакцине против тетануса и  5792лица је ревакцинисано.

Велики кашаљкоји је био сведен на појединачна јављања, у  2015. години имали смо 13 пријављених оболелих што је 69% више него 2014. године (4). Од тога 62% оболелих припадали су узрасној групи од 10-14година(8),у узрасној групи 7-9 било је 16% (2) и по 8% је било у узрасту 0 годинакод одојчета старог 2 месеца које је и хоспитализовано на Институту за мајку и дете, затим у  узрасту 6 година (1)  и од 15-19 година (1)и сви су  вакцинисани за свој узраст, осим  одојчета старог 2 месеца које и није било могуће вакцинисати.

Захваљујући високом обухвату деце, вакцином против дечје парализе од 1962.године није регистрован ниједан случај овог обољења. Од априла 1998.године врши се активни надзор над акутним флакцидним парализама (АФП) и Полиомијелитисом.И током 2015. године учествујемо у националним програмима: одржавање статуса земље без полиомијелитиса који спроводимо кроз надзор над акутном флакцидном парализом (АФП) према методологији СЗО на територији Јужнобанатског округа, као и у елиминацији тетануса новорођенчади, аутохтоних малих богиња, као и превенцији конгениталног рубела синдрома, према методологији СЗО. У 2015. години  као и  2011.2012. и 2013. години нисмо имали ни једну сумњу на АФП, за разлику од 2014. године када смо имали једну пријављену сумњу на АФП која је била негативна.

Од 1995. године до 2013. године у Јужнобанатском округу не региструје се ни један пријављен случај оболења од морбила.Једна импортована пријава оболелог била је 2014. године, студент из Бјељине, док 2015. нисмо имали ни једну пријаву оболелих.

У 2015. години нема пријава Рубеле као ни у петогодишњем посматраном периоду.

Док јеу2014. години био  пријављењедан поствакцинални Паротитис у 2015. години имамо пријаву једног оболелог који је уредно вакцинисан а петогодишњи просек је1.80.

За разлику од 2014. год. када јебило 7пријаваболести од акутног вирусни хепатитиса  у 2015. години пријављена је једна мање(6) и за један је мање у односу напетогодишњипросек (7.40). Хронични Хепатитиса Б у2015. години заступљен је са 9пријављених и инциденцијом 3.06, и на петогодишњем просеку посматрања је (2.85). Као и  2014. године и 2015. године није било смртних исхода у овој групи заразних болести за разлику од 2013. години када  је троје умрлих пријављено, и исподпетогодишњег просека је (0.20). Од 15оболелихнијевакцинисано 13 а за 2 се не зна вакцинални статус.

У 2015. години на територији Јужнобанатског округа по Експозицији за цео округ 338  особа је комплетно вакцинисано против вирусног  хепатитиса Б, што је 16% вишеу односу на 2014. годину (284).

Драматичан пад оболевања од вакцина превентабилних болести доводи у позицију неке заразне болести да се оне сматрају делом прошлости у Европи. Насупрот томе, близу милион особа у Европском региону СЗО није вакцинисано основним вакцинама и болести које се могу превенирати вакцинацијом континуирано изазивају оболевање, компликације и чак смртне исходе.

У претходним годинама, земље Европског региона су суочене са епидемијама  малих богиња, рубеле, заушака које се јављају код осетљиве популације која није вакцинисана или није вакцинисана на време. Како заразне болести не познају границе епидемије се шире из земље у земљу.

Имунизација мора бити приоритет због 7 кључних разлога:

  1. Имунизација спашава животе
  2. Имунизација је основно право, али није доступно свима
  3. Епидемије представљају озбиљне претње
  4. Заразне болести могу да изазову смртни исход
  5. Заразне болести се могу контролисати и одстранити
  6. Имунизација је исплатива јавно здравствена мера
  7. Деци у здравственим системима треба обезбедити безбедну, ефективну, доступну и ефикасну вакцину

Добро функционисање имунизационог система је један од кључних елемената за снажан здравствени систем и припрема земље за будуће јавно здравствене изазове. Обухват имунизацијом је један од индикатора доступности  примарне здравствене заштите и  процене капацитета здравственог система

Пошто епидемије малих богиња и импортовање дивљег вируса дечије парализе представљају и даље заједничке претње у области заразних болести које се могу спречит и имунизацијомза земље Европског региона СЗО, неопходно је интензивират исве активности предвиђене плановима активности на одржавању статуса одржавања земље без полиомијелитиса и елиминације малих богиња у Републици Србији.

Вакцине су временом постале жртве свога успеха, јер се не “виде“оболели од тих болести, већ само они који нису имали прилику да оболе, јер су вакцинисани.

Достизање и одржавање колективног имунитета популације против заразних болести вакцинацијом је суштина заједничких напора у свим земљама света.

Плакат/календар имунизације детаљно…    Порука родитељима детаљно…

Ostavite odgovor