Недеља имунизације у Европи са слоганом  „Превазиђимо неједнакости“ обележиће се у Европи 23–29.04.2023. године.

Ове године обележава се осамнаеста по реду недеља имунизације у Европском региону СЗО под слоганом „Превазиђимо неједнакости“ у доба пандемије COVID-19 са циљем да се свима у свакој земљи омогући подједнака доступност  вакцина, што би корелирало са дугим и здравим животом.

Центар за превенцију и контролу болести ЗЈЗ Панчево, заједно са Координаторима имунизације и сарадницима мреже осам Домова здравља, две опште болнице, три специјалне болнице као и током свих ових година реализоваће тимску активност – ревизијом вакциналних картона, пружањем стручнометодолошке помоћи свим учесницима у извођењу имунизације  и изграђеним порукама о имунизацији ка медијима, здравственим радницима, доносиоцима одлука и општој популацији, доприносећи усвајању знања и изградњи позитивних ставова ка имунизацији.

Oдржавање континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који ни на који начин не сме бити угрожен. Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести међу којима су дечија парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушци, рубела, неке врсте запаљења плућа, проливи изазвани ротавирусом и рак грлића материце. Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању  дечије парализе.

Обухват имунизације на територији Јужнобанатског округа је у 2022. години, због новонастале неповољне епидемиолошке ситуације појаве Пандемије и епидемије нове заразне болести COVID -19 изазване новим вирусом SARS-CoV-2,у 2020. години, а која и даље траје, није постигнут обухват изнад 95% у свим вакцинама осим:  вакцинације ТБЦ вакцином-97,97%; вакцинација ДТаП-ИПВ-ХиБ вакцине 95,15%, ревакцинација дТ 97,98%. Овакав обухват на Јужнобанатском округу јесте због недостигнутог обухвата вакцинације у Дому здравља Панчево. Као разлог неимунизовања обвезника у свим вакцинама до достигнутих >95% наводи се акутно фебрилно стања или акутне болести, и то 13% више него претходне године (1840:1590) као и одбијања родитеља да се деца вакцинишу, није дато 133 доза вакцина, што је вишеструко више него 2021. године (18); 87,96% припада ДЗ Вршац 117 доза вакцина није дато због одбијања родитеља да деца приме вакцину. Разлог се може наћи већем броју болесних родитеља или деце од ковид инфекције, као и запослених здравствених радника, затим у недостатку педијатра, није спровођена политика запошљавања доктора специјалисте педијатрије по плану, ради замене одлазећих у пензију, као и у напуштању педијатра из државног сектора и прелазак у приватни.

Анализирајући вакцинама превентабилне болести у Јужнобанатском округу изгледа овако:  

Ове године пријављено је 12 оболелих од ТБЦ са Ин – 4,40 што је скоро двоструко више у односу на прошлу годину (Ин-2,72) и испод је петогодишњег просека посматрање (Ин – 6,53).  Током 2018. године пријављено су 3 умрла пацијента (Мт-1,02), 2019. години пријављен је један умро од ТБЦ, (Мт-0,34) као и 2022. године (1 пацијент Мт-0,37), за разлику од 2021 године и 2020. године када није пријављен ни један пацијент са смртним исходом, а петогодишњи просека посматрања је Мт-0,35. Обухват БЦГ вакцинацијом је ове године био 97.97%.

Дифтерија је елиминисана, задњи случај обољења од Тетануса новорођенчади забележен је 1974. године и није регистрован ни један случај Тетануса.

Познато је да је Јужнобанатски округ тетаногено подручје, а због развијености пољопривреде долази до великог броја повреда. У току 2022. године било је 7045  повреда  за 10% повређених више него 2021. године (6372), од тога 6088 особа примило је хумани имуноглобулин за 10% више него претходне године (5535),  дато је 13876 дозе вакцине против тетануса што је за 8% доза више него 2021. године (12831). Код 2656 лица су апликоване три дозе вакцине и ХТИГ, скоро двоструко више него 2021. године (1416).

Велики кашаљ је све до 2015. године био сведен на појединачна јављања. У 2015. години имали смо 13 пријављених оболелих,  у 2016. пет, у 2017 два, 2018 (13); а у 2021. години је био 1 што је за један више него 2022. године (1) и петоструко мање од петогодишњг просека посматрања (5,00). За разлику од 2020. године када је од троје оболелих, један вакцинисан; и имали смо један смртни исход (дете старо 15 дана) у 2021. години јесте био вакцинисан али не и ревакцинисан и није преминуо (дете старо 3 година), док 2022. године није било оболелих те ни смртних исхода.

Захваљујући високом обухвату деце, вакцином против дечје парализе од 1962. године није регистрован ниједан случај овог обољења. Од априла 1998. године врши се активни надзор над акутним флакцидним парализама (АФП) и Полиомијелитисом. И током 2022. године учествујемо у националним програмима: одржавање статуса земље без полиомијелитиса који спроводимо кроз надзор над акутном флакцидном парализом (АФП) према методологији СЗО на територији Јужнобанатског округа, као и у елиминацији тетануса новорођенчади, аутохтоних малих богиња и превенцији конгениталног рубела синдрома, према методологији СЗО.  У 2011. години, 2012., 2013., 2015., 2017., 2018, 2019. и 2020. години нисмо имали ни једну сумњу на АФП, у 2014., 2016., и 2021. године имали смо по једну пријављену сумњу на АФП, а 2022. једна сумња сви су стављене под активни надзор и били су одбачене.

У Јужнобанатском округу 2022. години обухват вакцином против дечије парализе остварен је за ДТаП-ИПВ-ХиБ вакцинацију 95,15%, ревакцинацију у 2. години 85,16%  (ДЗ Панчево 79.16%, ДЗ Ковин 84,44% и ДЗ Вршац 86,07%) у 7. години ДТаП-ИПВ која је кренула од ове годинеда се даје 93,31% (обухват на ЈБО није остварен збод ДЗ Панчево који је остварио обухват вакцинисаних 88,08%), и у 14. години ревакцинација дТ 97,98%.

 Од 1995. године до 2013. године у Јужнобанатском округу се не региструје ни један пријављен случај оболења од морбила. Како је 12.12.2014. потврђен један случај морбила у Вршцу, одрађен је пооштрен надзор исте године у ДЗ Вршац и Инфективно оделење ОБ Вршац који се спроводио и у 2015. години уз нулто дневно извештавање до краја маја месеца 2015. године. Због новонастале неповољне епидемиолошке ситуацији по питању морбила у Србији од 2016. и 2017. године, прослеђиване су информације са предложеним мерама надзорним јединицама домова здравља ЈБО, ОБ Панчево, ОБ Вршац и Сектору за санитарни надзор и у 2018. години. Увидом у протоколе 2021. године, утврђено је да није регистровано пропуштање случајева сумње на морбиле, а да исти нису пријављени-препознати у здравственом систему. За разлику од  2015. и 2016. године када није било пријављених оболелих од морбила, у 2017. години на територији Јужнобанатског округа регистрована су укупно три случаја морбила – два са територије Панчева и један са територије Ковина. Сви су остварили контакте са потврђеним случајевима морбила у Београду и нису забележни нови случајеви сумње/обољења међу контактима оболелих. За разлику од 2018. године када је пријављено 20 оболелих од морбила 2019. године била је једна сумња која је одбачена, а 2020, 2021. и 2022. године нисмо имали пријављену ни једну сумњу, ни оболеле. У 2022. години на територији ЈБО вакцинисана су 4 здравствена радника са једном дозом и 1 здравствени радник са две дозе ММР вакцине.

У 2022. години нема пријава Рубеле као ни у петогодишњем посматраном периоду (0) и нисмо имали сумње.

Паротитиса није било у петогодишњем периоду од 2018-2022. године. У 2014. години био  је пријављен један поствакцинални Паротитис. У 2015. години имали смо пријаву једног оболелог који је уредно вакцинисан, 2016. године није било пријаве оболелих, а 2017. пријављено је 2 оболелих (вакцинисани). Обухват ММР вакцином у 2. години 89,15% а у 7. години 92,38%. Домови здравља Панчево, Вршац и Ковин нису постигли обухват >95%.

Током 2022. године нисмо имали пријаве од акутног вирусни хепатитиса Б, за разлику од 2021. када је пријављен 1 обољење и испод је петогодишњег просека (1,40). Од акутног ВХБ као ни претходне ни пет година уназад, ни 2022. године није било смртних исхода. Хронични Хепатитиса Б у 2022. години није било за разлику од 2021. када је било 2 пријављених, а петогодишњи просек је 3,40. Од  2014-2022. године када није било смртних исхода у овој групи заразних болести. Посматрајући вакцинални статус оболелог из претходне године (2021. год) од акутног и хроничног вирусног хепатитиса Б, нико није вакцинисан. Обухват са три дозе у 2022. години је 81,32%.

У задњем месецу трудноће у 2022. години на ХБсАг тестирано је 28,47% трудница (545:1914), од тога ниједан тест није био ХБсАг позитивна, као и 2021. године. Извештајно смо добили да су само из ОБ Панчево труднице тестиране у ЗЈЗ Панчево док из ОБ Вршац највероватније због удаљености Вршац-Панчево у приватним лабораторијама радиле тестирање за шта немамо податке.

И у 2022. години спроводила се вакцинација против ВХБ и то: изложених лица преекспозициона код 28 особа ( 16 штићеници из Дома „Стари Лец“ општина Пландиште и 10 штићеника ЛМРО Јабука и два кућна контакта); постекспозициона код 10 особа, као и лица у посебном ризику 35 особа (24 дијализа и инсулин зависни дијабетичари 10 и један хемофилија друге болести). У 2022. години  вакцинисано је 118 здравствених радника против вирусног хепатитиса Б.

Као и претходне године и 2022. године немамо ни једну пријаву пнеумоније Хаемофилусом инфлуенце тип Б и то је тренд у петогодишњем просеку, немамо ни једну пријаву. Обухват ДТаП-ИПВ-ХиБ вакцинација 95,15%, ревакцинација у 2. години 85,16%.

Петогодишњи просек оболелих од Пнеумоније изазване Стрептококусом пнеумоније је 0,6. Ове године (2022.) било је троје пријављених, двоје по узрасту није могло бити вакцинисано, а дете 2022. годиште није примило ни једну дозу вакцине (по узрасту требало је да прими једну дозу вакцине).

Анализа обухват вакцинације лица одређеног узраста на територији Јужнобанатског округа у 2022. години изгледа овако:

БЦГ вакцином обухват је 97,97%; ДТаП-ИПВ-ХиБ вакцинација обухват је 95,15%, ДТаП-ИПВ-ХиБ ревакцинација у 2. години је 85,16% и испод 95% је због лошег обухвата домова здравља Вршац (86,07%), Ковин (84,44%) и Панчево (79,16%); ако посматрамо ревакцинацију ДТаП-ИПВ у 7. години (која је почела 2022. године) обухват је 93,31%, достизање на ЈБО преко 95% није остварен због лошег обухвата у дому здравља Панчево који је само 88,08%.

Ревакцинација у 14. години дТ вакцином је остварена са обухватом 97,98%.

 Ако посматрамо правовременост вакцинацијом вакцином ДТаП-ИПВ-ХиБ деце рођене 2021. године која су вакцинисана унутар првих шест месеци она за општину Панчево износи 65,77% што није добра правовременост, а у општини Вршац 94,38% што је добра правовременост.

Након одрађених надзора вакциналних пунктова ЈБО како редовних у свим вакцинама и једног ванредног за ММР1 и ММР2 вакцинацију, од 25.03-28.10.2022. одрадили смо ревизију 18367 вакциналних картона. Због поштравања обухвата ММР вакцином на ЈБО, а на захтевн ИЈЗ Војводине одрадили смо од 25.11.2022. до 02.12.2022. године и ревизију картона ММР1 и ММР2 вакцинације, за домове здравља који су у прошлој години имали обухват испод 90%, то су били свих вакциналних пунктова ДЗ Панчево и ДЗ Ковин од 2008. годишта до 2021. годишта (18149 картона). Свим вакциналним пунктовима наложено је да са својим тимом извођачима имунизације што пре одраде пропуштене обвезнике по годиштима, до достизања обухвата изнад 95%, како у ММР вакцини тако и у другим вакцинама.

Обухват вакцинације ММР-вакцинација у 2. години је 89,15%, ревакцинација ММР у 7. години  обухват је 92,38%.  Спровођењем обавезног вида  вакцинације ММР вакцином у 2. години, на целом Јужнобанатском округу домови здравља Ковачица и Пландиште су остварили обухват преко 95%, затим следе домови здравља: Опово 93,83%, Алибунар 93,06%, Бела Црква 90,83%, Панчево 89,34%, Вршац 85,95% и Ковин 77,23%. Ревакцинацију ММР вакцином у 7. години на ЈБО преко 95% остварили су сви домови здравља осим ДЗ Вршац и ДЗ Ковин достигли су 94% док је он код ДЗ Панчево 87,44%.

Ако посматрамо правовременост вакцинацијом вакцином ММРдеце рођене 2020. године која су вакцинисана унутар 12-15 месеци она за општину Панчево износи 60,00% а у општини Вршац 70,99% што је за ЈБО 63,33% и није добра правовременост.

Од 2005. године је почела вакцинација против ВХБ, као обавезна по календару имунизације. У 2022. години обухват је у првој години са три дозе био 81,32%. Овако мали обухват јесте због недостатка педијатра у ДЗ Панчево и обухват у 2022. години је свега 61,61% и једини су дом здравља на ЈБО који нису достигли обухват преко 95%. Ревизијом вакциналних картона пропуштених годишта  у ЈБО вакцинисано је  вакцином против ВХБ током 2022. године 22 обвезника.

Од 2018. године уведена је имунизација против обољења изазваних Стрептококом пнеумоније – Пнеумококном коњугованом вакцином са три дозе. Обухват је на нивоу ЈБО остварен са 94,30% а ревакцинација у 2. години је 85,30% и није у ревакцинацији достигнут обухват >95%, због лоше оствареног обухвата следећих домова здравља: Вршац 86,07%, Ковин 84,40% и Панчево 79,16%.

И у 2022. години одрађена је имунизација против грипа. Укупно је вакцинисано 13858 лица, према узрасту 86,50% припада старијим од 65> година. По клиничким индикацијама вакцинисано је 88,80% (12307 особа), затим следе здравствени радници 5,36% (744 особа); установе социјалне заштите 3,56% (494 особа) и геронтолошки центри 2,25% (313 особа). Остало је 2970 дозе вакцине против грипа које нису утрошене.

Вирусолошка ситуација у сезони 2022/23: У узетим узорцима бриса гуше и носа (6 узорака), од стране сентинелног доктора ДЗ Панчево (ЗА Стрелиште)  од 11.01.2023. године, потврђена је инфекција вирусом грипа типа АH1P/2009 код три пацијента (3- Панчево).

До сада из популационих узорака у Микробиолошкој лабораторији ЗЈЗ Панчево потврђена је инфекција вирусом грипа типа А код 8 пацијента (7-Вршац; 1-Бела Црква), а вирус грипа тип Б 128 пацијента (88- Вршац; 3- Пландиште; 37-Бела Црква).

За Јужнобанатски округ против грипа за сезону 2022/23. укупно је вакцинисано 84% (14115:16830).

Одрађена је организација допунске препоручене имунизација вакцином ХПВ Гардасил 9 и за територију ЈБО укупан број апликованих доза женског и мушког пола до 13.04.2023. је 1712 доза. За узраст од 9-14 година дато је првих доза 581, а других 300. За узраст >од 15 година дато је првих доза 384, а других доза 297 и трећих доза 150.

Ostavite odgovor