U cilju povećanja pažnje i edukacije javnosti o značaju ranog otkrivanja raka dojke, u Srbiji se jedanaestu godinu po redu, 20. marta obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Datum je uvršten u Kalendar javnog zdravlja na inicijativu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, kompanije Avon i Fonda B92.

Rak dojke je najčešće dijagnostikovano maligno oboljenje kod žena širom sveta i predstavlja najčešći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena u Srbiji.

Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva, lečenje je kraće i efikasnije, a kvalitet života obolelih i lečenih žena znatno bolji.

Prema poslednjim dostupnim podacima Svetske zdravstvene organizacije i procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka za 2022. godinu, u svetu je registrovano oko 2.297.000 novoobolelih žena svih uzrasta od karcinoma dojke, dok je oko 666.000 žena umrlo od ove bolesti.

Prema istim izvorima u Evropi je registrovano više od pola miliona novoobolelih žena od raka dojke sa znatno većom stopom obolevanja (75,6 na 100.000) od one registrovane globalno u svetu i u Srbiji, a umrlo je oko 144.000 žena, sa stopom umiranja 14,6 na 100.000.

Glavni cilj Globalne inicijative za rak dojke Svetske zdravstvene organizacije (WHO Global Breast Cancer Initiative) je smanjenje smrtnosti od karcinoma dojke za 2,5% godišnje, čime bi se izbeglo 2,5 miliona smrtnih slučajeva uzrokovanih ovom vrstom raka na globalnom nivou u periodu od 2020. do 2040. godine.

Tri ključne aktivnosti za postizanje ovog cilja su:

–  rano otkrivanje,

–  pravovremena dijagnoza i

–  sveobuhvatan tretman raka dojke.

Žene u Srbiji se prema procenama Globalne inicijative za rak dojke Svetske zdravstvene organizacije (WHO Global Breast Cancer Initiative) nalaze u srednjem riziku od obolevanja i visokom riziku od umiranja od ove maligne lokalizacije. U poslednjih pet godina uprkos varijacijama u stopama incidencije i mortaliteta registruje se blago smanjenje stopa obolevanja i umiranja od raka dojke kod žena.

U periodu od 2016. do 2021. godine u Republici Srbiji prosečno se godišnje registruje 4480 novoobolelih žena od ove vrste malignog tumora. Prosečna standardizovana stopa incidencije iznosila je 67,5 na 100.000 žena svih uzrasta. U istom periodu, u proseku su od ove vrste raka umrle 1722 žene i prosečna standardizovana stopa mortaliteta iznosila je 20,1 na 100.000.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji, 2021. godine registrovano je 4447 novoobolelih i 1765 umrlih žena od raka dojke. Stopa obolevanja od raka dojke kod žena u Republici Srbiji iznosila je 64,0 na 100.000, a stopa umiranja 20,6 na 100.000 žena.

Rak dojke se češće javlja u uzrastu posle 40. godine, ali najviše uzrasno specifične stope obolevanja su u proseku registrovane u uzrastu od 65. do 74. godine. U slučaju umiranja registrovane stope mortaliteta proporcionalno rastu počev od 45. godine i najviše su u uzrastu 75 i više godina.

Rak dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji i u Južnobanatskom okrugu. Na osnovu poslednnjih publikovanih podataka Instituta za javno zdravnje Srbije, u 2021. godini, od sedam okruga u Vojvodini, Južni Banat se i po broju obolelih od raka dojke nalazio na sedmom, a po broju umrlih žena na petom mestu.

Na osnovu podataka Registra za rak Zavoda za javno zdravlje Pančevo, posmatrajući poslednjih pet godina, u našem okrugu je registrovan blagi pad broja obolelih od raka dojke.

U našem okrugu svake godine prosečno oboli 170 i umire 70 žena. Samo u Pančevu od ove bolesti svake godine oboli 90 i umre 30 žena.

Rak dojke se po broju obolelih nalazi na prvom mestu sa učešćem 20% u ukupnom obolevanju od raka kod žena. Po broju umrlih, rak dojke je uvek bio na prvom mestu, međutim u poslednje dve-tri godine rak dojke je na drugom mestu iza karcinoma pluća i čini 20% od ukupnog broja umrlih od svih vrsta raka kod žena.

U 2022. godini, najviše obolelih žena u Južnobanatskom okrugu je bilo starosti 55 do 69 godina, dok je najranije dijagnostikovani rak dojke bio kod osoba uzrasta 25-29 godina i smrtni ishod kod žena uzrasta 45-49 godina.

Kako bi se smanjio mortalitet od raka dojke i opterećenje društva ovom bolešću potrebni su sveobuhvatni napori i javnozdravstvene mere za kontrolu raka, počevši od primarne prevencije, preko ranog otkrivanja bolesti i skrininga, pa do pravovremenog lečenja žena obolelih od ove bolesti.

Organizovani skrining raka dojke se u Republici Srbiji sprovodi od decembra 2012. godine i do sada je u program uključeno 40 opština, uz dodatno angažovanje mobilnih mamografa na terenu, da bi skrining mamografija u Republici Srbiji postala dostupna što većem broju žena.

Kako bi se Program sprovodio na teritoriji čitave Republike Srbije kontinuirano se radi na jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova za sprovođenje skrininga. Do sada je sprovedeno pet ciklusa organizovanog skrininga raka dojke u Republici Srbiji i u toku je druga godina šestog ciklusa, koji se sprovodi tokom 2023. i 2024. godine.

Mart je mesec kada se mnogobrojnim aktivnostima obeležava borba protiv raka, sa akcentom na 20. mart, kada se posebno skreće pažnja javnosti na rasprostranjenost ove bolesti i na podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda u ranom otkrivanju raka dojke.

Ostavite odgovor