U okviru Kalendara javnog zdravlja, 15. februar se obeležava kao „Međunarodni dan dece obolele od raka“.

Cilj kampanje je edukacija šire javnosti i povećanje nivoa svesti društvene zajednice o problematici raka kod dece, poboljšanje uslova lečenja, rehabilitacije i socijalizacije obolele i izlečene dece, kao i pružanje moralne i materijalne pomoći deci i njihovim porodicama.

Maligne bolesti su jedan od glavnih globalnih zdravstvenih problema. Svake godine u svetu više od 250.000 dece oboli, a oko 90.000 dece umre od nekog oblika malignog tumora. Maligne bolesti kod dece i adolescenata čine 0,5-5% svih karcinoma. Uprkos dobrim rezultatima lečenja, maligne bolesti su u razvijenim zemljama i dalje drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod dece uzrasta od 0 do 14 godina, odmah iza povreda.

U Srbiji, gotovo svakoga dana jedno dete oboli, a svake nedelje jedno dete umre od raka.

U Južnobanatskom okrugu svake godine 5-15 dece oboleli i 2-6 umre od malignih bolesti. Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, gonadam i dr.

Na sreću, procenat izlečenja bolesti kod dece je veći nego kod odraslih. Petogodišnje preživljavanje dece obolele od raka u uzrastu od 0 do 14 godina značajno je poboljšano, sa manje od 50% do skoro 80% danaszahvaljujući uvođenju savremenih protokola lečenja ovih bolesti. U našoj zemlji se od raka godišnje leči 400-500 dece u pet bolničkih ustanova (U Beogradu- Institut za majku i dete, Univerzitetska dečjaj klinika i Institut za onkologiju, u Kliničkom centaruNiš i Novi Sadu).

Sistematski pregledi imaju za ciljočuvanje i unapređenje zdravlja,ali i rano otkrivanje bolesti i drugih poremećaja zdravlja. Prepoznavanje značaja obavljanja redovnih sistematskih pregleda je od ključnog interesa za roditelje i decu. Rana dijagnoza bolesti – bolja prognoza.Svako dete i adolescent sa rakom – bez obzira na socioekonomski status, rasu ili rod, zaslužuje najbolje moguće lečenje i medicinsku negu. Deca i adolescenati sa rakom i njihove porodice ne bi trebalo da idu kroz ovaj put sami. Njima je potrebna podrška, pomoć i briga.

Važno je da znamo da se i deca razboljevaju, da bolest ne bira, ali da se leče i da roditeljima i porodicama obolelih treba pomoći.

 

Ostavite odgovor