Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Trenutno, oko 700 miliona ljudi na svetu ima preko 60 godina, a procenjuje se da će do 2050. godine taj broj iznositi dve milijarde, što će predstavljati preko 20 procenata svetske populacije.

Uvažavanje glavnog principa ciljeva održivog razvoja da nikoga ne smemo zaboraviti ili ostaviti po strani, zahteva razumevanje da je demografija važna za održivi razvoj i da će dinamika populacije oblikovati ključne razvojne izazove sa kojima se svet suočava u 21. veku.

Tema ovogodišnje kampanje „Poštovanje ljudskih prava starijih osoba kao ispunjenje vizije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: kroz generacije podvlači važnost poštovanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i potvrđuje posvećenost promovisanju punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda starijih osoba, i to: prava na slobodu od diskriminacije, na sigurnost, na slobodu od nasilja, na socijalnu zaštitu, na zdravlje, na rad i doživotno učenje, na ličnu svojinu i prava nasleđa.

Ovogodišnja kampanja  će pažnju umeriti na specifičnosti starijih osoba širom sveta u cilju uživanja njihovih prava i načina rešavanja kršenja tih prava, kao i na činjenicu da jačanje solidarnosti kroz jednakost i reciprocitet između generacija nudi održiva rešenja za ispunjenje ciljeva održivog razvoja.

Stoga, ona ima za cilj:

• povećanje globalnog znanja i svesti o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i stvaranje obaveza među svim zainteresovanim stranama za jačanje zaštite ljudskih prava sadašnjih i budućih generacija starijih osoba širom sveta;

 • upoznavanje sa primerima dobre prakse za međugeneracijsku saradnju i partnerstvo u cilju zaštite ljudskih prava širom sveta; i

 • zagovaranje da vlade i subjekti UN preispitaju svoje trenutne prakse u cilju bolje integracije životnog pristupa ljudskim pravima u svoj rad i da osiguraju aktivno i smisleno učešće svih zainteresovanih strana, uključujući civilno društvo, nacionalne institucije za ljudska prava i same starije osobe, u cilju jačanja solidarnosti među generacijama i međugeneracijskim partnerstvima.

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba obuhvatiće veliki broj zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su predavanja, zdravstveno-promotivne izložbe, tribine, okrugli stolovi, konferencije za novinare, javne manifestacije, koncerti, sportski događaji, bazari zdravlja i slično.

Koristan link:

https://www.un.org/en/observances/older-persons-day

Ostavite odgovor