Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина УН-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за подизање свести о великом друштвеном проблему који представља, пре свега, илегална дрога и за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.

Слоган кампање за 2019. годину је „Здравство и правосуђе заједно у сузбијању дрога” („Health for Justice. Justice for Health”) и има за циљ да нагласи значај  сарадње здравственог и правосудног система јер ефективни одговори на проблеме повезане са дрогом нису могући без мултисекторске  сарадње. Ова подразумева сарадњу  различитих сектора као што су  здравство, полиција, правосудни органи, социјална заштита, просвета, али и и други сектори и организације. Само кроз заједничке активности свих сектора и организација могуће је обезбедити интегрисана решења у складу са међународним конвенцијама за контролу дрога, заштиту људиских права и Циљевима одрживог развоја.

Завод за јавно здравље Панчево континуирано спроводи активности везане за превенцију наркоманије код младих. Најбројније активности су предавања у основним школама ученицима 7. разреда. У периоду од 15 година ова предавања је одслушало преко 11 000 ученика у 30 основних школа у Јужнобанатском округу. Завод за јавно здравље такође организује и предавања за ученике средњих школа, просветне раднике, родитеље као, акције у заједници везано за ову тему и учествује у пројектима и активностима  под окриљем Министраства здравља Републике Србије.

У току школске 2018/2019. године организоване су активности превенције наркоманије у школама, под називом “Школа ДА, дрога НЕ”, од стране Комисије за борбу против наркоманије Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Министарством просвете Републике Србије и институтима/заводима за јавно здравље, у свим основним и средњим школама на територији Републике Србије са циљем повећања свести грађана о штетности употребе наркотика и директним утицајем на децу школског узраста, као и на њихове родитеље .

Активностима у Јужнобанатском округу координирао је Завод за јавно здравље Панчево. У осмишљеном програм учествовали су тимови сачињени од доктора, просветних радника, психолога, социјалних радника, инспектора, вишег јавног тужиоца и здравственог сарадника из Завода и 10 установа са територије Јужнобанатског округа (Специјална болница за психијатријске болести  „Др С. Бакаловић“ Вршац, ДЗ Панчево, Дом за децу „Споменак“ Панчево, Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево, ОШ „Бранко Радичевић“ Панчево, ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац, Полицијска управа Панчево, Канцеларија за младе града Вршца, Канцеларија за младе Панчево и Више јавно тужилаштво Панчево).

У оквиру овог програма реализоване су трибине за ученике седмих разреда основних школа, првих разреда средњих школа, професоре и наставнике средњих и основних школа. Активностима је обухваћено око 4500 ученика, око 1400 просветних радника 69 основних и 21 средња школа на територији Јужног Баната  и 710 родитеља у граду Панчеву и Вршцу.

У организацији Градског савета родитеља Града Панчева 27.05.2019 у Градској управи Града Панчева организована је трибина на ову тему где су учешће узели инспектори ПУ Панчево, виши јавни тужилац, доктор Дома здравља Панчево и здравствени сарадник Завода за јавно здавље Панчево. Са родитељима је разговарано о доступности психоактивних супстанци, начинима препознавања коришћења дроге код младих, казненим одредбама везано за употребу дрога, али и о осталим болестима зависности које је неопходно превенирати а тичу се употребе алкохола, цигарета, наргила, зависности од интернета и коцке.

Превенција зависности  је задатак и родитеља и свих установа и поједнаца који раде са младима.

 

 

Ostavite odgovor