Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o velikom društvenom problemu koji predstavlja, pre svega, ilegalna droga i za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Slogan kampanje za 2019. godinu je „Zdravstvo i pravosuđe zajedno u suzbijanju droga” („Health for Justice. Justice for Health”) i ima za cilj da naglasi značaj  saradnje zdravstvenog i pravosudnog sistema jer efektivni odgovori na probleme povezane sa drogom nisu mogući bez multisektorske  saradnje. Ova podrazumeva saradnju  različitih sektora kao što su  zdravstvo, policija, pravosudni organi, socijalna zaštita, prosveta, ali i i drugi sektori i organizacije. Samo kroz zajedničke aktivnosti svih sektora i organizacija moguće je obezbediti integrisana rešenja u skladu sa međunarodnim konvencijama za kontrolu droga, zaštitu ljudiskih prava i Ciljevima održivog razvoja.

Zavod za javno zdravlje Pančevo kontinuirano sprovodi aktivnosti vezane za prevenciju narkomanije kod mladih. Najbrojnije aktivnosti su predavanja u osnovnim školama učenicima 7. razreda. U periodu od 15 godina ova predavanja je odslušalo preko 11 000 učenika u 30 osnovnih škola u Južnobanatskom okrugu. Zavod za javno zdravlje takođe organizuje i predavanja za učenike srednjih škola, prosvetne radnike, roditelje kao, akcije u zajednici vezano za ovu temu i učestvuje u projektima i aktivnostima  pod okriljem Ministrastva zdravlja Republike Srbije.

U toku školske 2018/2019. godine organizovane su aktivnosti prevencije narkomanije u školama, pod nazivom “Škola DA, droga NE”, od strane Komisije za borbu protiv narkomanije Ministarstva zdravlja Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije i institutima/zavodima za javno zdravlje, u svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije sa ciljem povećanja svesti građana o štetnosti upotrebe narkotika i direktnim uticajem na decu školskog uzrasta, kao i na njihove roditelje .

Aktivnostima u Južnobanatskom okrugu koordinirao je Zavod za javno zdravlje Pančevo. U osmišljenom program učestvovali su timovi sačinjeni od doktora, prosvetnih radnika, psihologa, socijalnih radnika, inspektora, višeg javnog tužioca i zdravstvenog saradnika iz Zavoda i 10 ustanova sa teritorije Južnobanatskog okruga (Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti  „Dr S. Bakalović“ Vršac, DZ Pančevo, Dom za decu „Spomenak“ Pančevo, Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo, OŠ „Branko Radičević“ Pančevo, OŠ „Olga Petrov“ Banatski Brestovac, Policijska uprava Pančevo, Kancelarija za mlade grada Vršca, Kancelarija za mlade Pančevo i Više javno tužilaštvo Pančevo).

U okviru ovog programa realizovane su tribine za učenike sedmih razreda osnovnih škola, prvih razreda srednjih škola, profesore i nastavnike srednjih i osnovnih škola. Aktivnostima je obuhvaćeno oko 4500 učenika, oko 1400 prosvetnih radnika 69 osnovnih i 21 srednja škola na teritoriji Južnog Banata  i 710 roditelja u gradu Pančevu i Vršcu.

U organizaciji Gradskog saveta roditelja Grada Pančeva 27.05.2019 u Gradskoj upravi Grada Pančeva organizovana je tribina na ovu temu gde su učešće uzeli inspektori PU Pančevo, viši javni tužilac, doktor Doma zdravlja Pančevo i zdravstveni saradnik Zavoda za javno zdavlje Pančevo. Sa roditeljima je razgovarano o dostupnosti psihoaktivnih supstanci, načinima prepoznavanja korišćenja droge kod mladih, kaznenim odredbama vezano za upotrebu droga, ali i o ostalim bolestima zavisnosti koje je neophodno prevenirati a tiču se upotrebe alkohola, cigareta, nargila, zavisnosti od interneta i kocke.

Prevencija zavisnosti  je zadatak i roditelja i svih ustanova i pojednaca koji rade sa mladima.

 

 

Ostavite odgovor