Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se 26. juna širom sveta. Obeležavanje ovog datuma, koji je 1987. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima za cilj mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga i njihovo podsticanje za aktivan odnos u suzbijanju ovog značajnog društvenog problema.

Slogan kampanje za 2023. godinu „Ljudi pre svega: stop stigmi i diskriminaciji, jačanje prevencije“. Svetski problem droge je kompleksno pitanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Mnogi ljudi koji koriste drogu suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, što može dodatno naštetiti njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju i sprečiti ih da dobiju pomoć koja im je potrebna. Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) prepoznala je važnost zauzimanja pristupa usmerenog na ljude u politici koji se bave problemom droge, sa fokusom na ljudska prava, saosećanja i prakse zasnovane na dokazima.

Prema izveštaju Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) objavljenom 2021. godine, broj korisnika kanabisa u svetu porastao za 18% u prethodnoj deceniji, a u 2019. godini približno 200 miliona ljudi je koristilo ovu drogu, što predstavlja 4% ukupne svetske populacije. Procenjen broj korisnika kokaina u svetu je u 2019. godini bio 20 miliona, 62 miliona ljudi koristilo opioide u nemedicinske svrhe, dok je amfetamine u istoj godini koristilo 27 miliona ljudi. U izveštaju se navodi i da je u prethodnoj deceniji značajno smanjen procenat adolescenata koji misle da je kanabis supstanca koja je štetna po zdravlje.

Prema rezultatima Evropskog školsko istraživanje o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima, u Srbiji je 2019. bilo koju drogu tokom života probalo 8,6% učenika starosti 16 godina. Kanabis je najčešće korišćena droga među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji. Ovu drogu je tokom života probalo 7,3% učenika prvih razreda srednjih škola, 5,6% učenika u prethodnih 12 meseci i 3,2% u prethodnih 30 dana, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje obeležava 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, različitim aktivnostima koje uključuju organizaciju skupova za stručnu i opštu javnost, organizovanje tribina i predavanja, pripremu i/ili distribucija informativnog materijala i drugo, a sve aktivnosti podrazumevaju i intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva i medijima. Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje ovog značajnog datuma iz kalendara zdravlja doprinosi daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.


Detajnije o kampanji

26. jun 2023. – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama – „Ljudi pre svega: stop stigmi i diskriminaciji, jačanje prevencije“

Rezolucijom 42/112, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1987. godine proglasila 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Obeležavanje ovog dana je izraz odlučnosti da se ojača delovanje i saradnja u aktivnostima usmerenim na suzbijanje zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za podizanje svesti o posledicama upotrebe droga po društvo i za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga. Podršku u obeležavanju ove kampanje pružaju brojni pojedinci, organizacije i institucije širom sveta.

Šta radi UNODC?


UNODC svake godine izdaje Svetski izveštaj o drogama, pun ključnih statističkih podataka i činjeničnih podataka dobijenih iz zvaničnih izvora, naučno zasnovanog pristupa i istraživanja.
UNODC nastavlja da pruža činjenice i praktična rešenja za rešavanje aktuelnog svetskog problema droga i ostaje posvećen postizanju zdravlja za sve.
Sektori zdravstva i pravosuđa su pod pritiskom, a pristup uslugama i podršci je otežan kada to najmanje možemo da priuštimo.

Uključivanje što većeg broja partnera u obeležavanje Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama doprinosi unapređenju javnog zdravlja i daljem jačanju međusektorske saradnje u oblasti smanjenja ponude i potražnje droga.

Izvor:

http://izjzv.org.rs/?lng=&cir=&link=3-15-3730

Ostavite odgovor