Međunarodni dan dece obolele od raka je ustanovljen 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta. U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja 2013. godine, na inicijativu udruženja roditelja i uz podršku Ministarstva zdravlja.
Međunarodni dan borbe protiv raka u detinjstvu je globalna kampanja za podizanje svesti o raku u detinjstvu i izražavanje podrške deci i adolescentima obolelim od raka, preživelima i njihovim porodicama.
Ovaj dan promoviše veće poštovanje i dublje razumevanje pitanja i izazova relevantnih za rak u detinjstvu, koji utiče na decu/adolescente obolele od raka, preživele, njihove porodice i društvo u celini.
Takođe ukazuje na potrebu za pravednijim i boljim pristupom lečenju i nezi za svu decu obolelu od raka, svuda.

Maligne bolesti su jedan od značajnih globalnih javno zdravstvenih problema današnjice, koje, prema statističkim podacima, predstavljaju drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod dece uzrasta od 0 do 14 godina, odmah iza povreda. Upravo zbog toga, obeležavanje ovog datuma ima za cilj da pažnju celokupne javnosti, stručne i opšte, usmeri ka važnoj misiji poboljšanja tretmana, nege, kvaliteta života, emocionalnih i socijalnih potreba dece obolele od raka, kao i njihovih najbližih. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi preko 400.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor.

Na osnovu podataka Registra za rak Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u periodu od 2016. do 2020. godine u Južnom Banatu je svake godine 3-5 dece uzrasta 0-19 godina obolevalo (prosek 3,6 dece) i 0-2 umiralo (prosek 1,2 dece) od malignih bolesti, što je dvostruko manje nego u prethodnom petogodišnjem periodu (2011-2015.), kada je prosečno registrovano 9 novoobolelih i 2-3 smrtna ishoda godišnje. Tokom 2020. godine prijavljena su četiri deteta obolela od malinih bolesti uzrasta 0-19 godina i dva smrtna ishoda od ove grupe bolesti.

Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, gonadama i koži. U poslednjih pet godina, umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastima 5-9 i 15-19 godina sa po 33% i u uzrastima 0-4 i 10-14 sa po 16,7%.

Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti. Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visoko razvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 80%, a važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Cilj SZO je da eliminiše patnju i bol dece koja se bore protiv raka i da se u celom svetu, uključujući nisko razvijene zemlje, dostigne stopa preživljavanja od 60% do 2030.godine.
Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu značajno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor bolesti na terapiju kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje. Postizanje boljeg efekta programa koji promovišu adekvatan pristup u ranom prepoznavanju i tačnoj dijagnostici malignih bolesti u dečjem uzrastu, ostvarivo je kao zajednički cilj (koji obuhvata i zajedničku akciju) vladinih tela, nevladinih organizacija kao i roditeljskih i udruženja građana.

Deca imaju pravo na najviše moguće standarde vezano za tretman i lečenje od raka.

Zlatna traka je simbol 15. februara -Međunarodnog dana dece obolele od raka. Zlato je plemenit metal. Deca su naše najdragocenije blago. Takođe je savršen simbol za iskustvo obolevanja od raka u detinjstvu. Zlato prolazi kroz proces vatre, da bi postalo jače i čvršće. Deca sa rakom u detinjstvu na sličan način prolaze kroz takvo iskustvo. Često razvijaju otpornost suočavajući se sa svim teškim i bolnim izazovima raka u detinjstvu. Od tada, zlatna traka prelazi kontinente i koristi se širom sveta za odavanje počasti herojima:

  • Decu i adolescente koji se hrabro bore protiv raka;
  • Decu i adolescente koji se hrabro bore protiv raka;
  • Decu i adolescente koji se hrabro bore protiv raka;
  • Decu i adolescente koji se hrabro bore protiv raka;
Ostavite odgovor