Prvi rezultati ispitivanja kvaliteta voda za kupanje i rekreaciju pokazuju da je na kupalištima u opštini Pančevo preporučljiva samo voda na Ponjavici u Banatskom Brestovcu. Na ostalim mernim mestima je slabijeg ekološkog statusa zbog nepovoljnog kiseoničnog režima (što može biti posledica tropskih vrućina koje su se javile već u junu mesecu), ali i zbog povećanih koncentracija nutrijenata (Ponjavica u Omoljici, kupalište u Ivanovu) koje mogu biti posledica zagađenja vode. Jezero u Vršcu još uvek nije ispunjeno vodom, tako da se stanovnici istočnog dela Južnog Banata mogu bezbedno kupati na otvorenim bazenima u Vršcu, kao i pančevci na otvorenom bazenu JKP „Mladost“.

Sa mikrobiološkog aspekta sve površinske vode su u II ili III klasi ekološkog statusa, što znači da se preporučuju za kupanje, ali kada se procenjuje koliki je rizik za obolevanje od gastrointestinalnih i akutnih febrilnih respiratornih bolesti koje mogu nastati zbog kupanja, a koji se posmatra u odnosu na broj crevnih enterokoka, tada je situacija malo drugačija: procenjen rizik za vodu kupališta Ponjavice u Omoljici je mali, za vodu kupališta u Ivanovu, Tamiša u Pančevu, Jabuci i Glogonju je umeren, za vodu Ponjavice u Banatskom Brestovcu, Dunava na Beloj steni levo od špica i jezera u Kačarevu je srednji, a za vodu Dunava na Beloj steni desno od špica  rizik je visok.

Kada se svi ovi rezultati sumiraju, građani treba da budu svesni svog izbora da li će i gde pobeći od nesnosnih vrućina i da odgovorno preuzmu rizik. Važno je da obrate pažnju da se pre, a i posle svakog kupanja dobro istuširaju, da koriste toalete i dezinfekcione barijere na bazenima i da se ne izlažu direktnom suncu u toku intenzivnog sunčevog zračenja. Mala deca, kao i starije osobe i hronični bolesnici su posebno osetljivi, pa u tom smislu mere prevencije su za njih obaveza.

Ostavite odgovor