Prema rezultatima ispitivanja površinskih voda namenjenih kupanju i rekreaciji, uzorkovanih 31.07.2019. najbolji kvalitet vode ima jezero u Kačarevu (II klasa-dobar ekološki status), ostale vode pripadaju po kvalitetu trećoj klasi (umeren ekološki status).

Kupališta na reci Tamiš (Pančevo, Glogonj i Jabuka), na reci Dunav (Bela stena levo i desno od špica), reci Ponjavici (Omoljica i Banatski Brestovac), kupalište u Ivanovu i kupalište na jezeru u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Naredno uzorkovanje planirano je za 14.08.

 

Ostavite odgovor