Према резултатима испитивања површинских вода намењених купању и рекреацији, узоркованих 31.07.2019. најбољи квалитет воде има језеро у Качареву (II класа-добар еколошки статус), остале воде припадају по квалитету трећој класи (умерен еколошки статус).

Купалишта на реци Тамиш (Панчево, Глогоњ и Јабука), на реци Дунав (Бела стена лево и десно од шпица), реци Поњавици (Омољица и Банатски Брестовац), купалиште у Иванову и купалиште на језеру у Качареву могу се користити у сврху купања и рекреације. Наредно узорковање планирано је за 14.08.

 

Ostavite odgovor