Завод за јавно здравље Панчево врши испитивања квалитета површинских вода -Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву и Иваново по захтеву и за рачун Града Панчева,  и испитивања квалитета површинских вода – Белоцркванска језера по захтеву и за рачун ДЈУП „Белоцркванска језера“, а на основу закључених уговора.

Испитивани узорци реке Тамиш од 28. и 29.06.2017. на купалиштима у Панчеву, Јабуци, Опову и Сакулама су показали да је квалитет воде III класе – умереног еколошког статуса те је на овим купалиштима, као и на купалиштима језера у Качареву, на Белој стени  на Дунаву и Белоцркванским језерима – могуће купање.

Не препоручује се купање на купалиштима у Глогоњу, Омољици, Банатском Брестовцу и Иванову где је квалитет воде IV класе – слабог еколошког статуса.

Грађани се могу безбедно освежити купањем и на панчевачком отвореном базену.

Сви ови резултати показују тренутно стање површинских вода, због чега за купаче увек важе препоруке да је туширање пре (на базенима) и после купања на свим купалиштима обавезно. Посебну пажњу корисници базена треба да обрате на употребу тоалета, коришћење дезинфекционих баријера пре уласка у базен, коришћење обуће само за базен, личних пешкира и њихово свакодневно прање, и на правилно одлагање отпада.

На надлежнима је да осим свакодневног праћења рада и поштовања процедура сигурног функционисања базена и контроле дезинфекционих средстава, свакодневно одржавају хигијену простора око базена, површине стаза и свлачионица, површине справа и предмета око базена.

Домаћим животињама не треба дозволити приступ нити јавним, нити кућним базенима, као ни на јавним купалиштима.

Сваки боравак на сунцу треба да буде умерен уз коришћење заштите од сунца и искључиво у раним преподневним или каснијим поподневним часовима. Уз лагану исхрану и доста течности, без алкохолних пића, ово лето може се лепо провести на многим нашим купалиштима.

Оставите одговор