Према последњим резултатима испитивања површинских вода које се користе за купање и рекреацију које је обавио Завод за јавно здравље Панчево, грађани могу безбедно да се купају на реци Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу и у језеру у Качареву, где је вода умереног еколошког статуса. Вода на купалишту Бела стена има слаб еколошки статус, а вода Поњавице на купалишту у Банатском Брестовцу лош еколошки статус. Параметри који су испитани у овим водама, а који одступају од треће класе, не представљају ризик по здравље људи, те се грађани уз опрез могу купати. Вода на купалишту у Иванову и у Омољици није за купање. Вода отвореног базена у Панчеву је здравствено исправна, тако да грађани имају још једну могућност да се освеже у врелим летњим данима

Оставите одговор