Vreme početkom jula meseca nije bilo blagonaklono za kupače, ali zato rezultati prvih kampanja ispitivanja površinskih voda u Pančevu i Beloj Crkvi daju ohrabrujuće rezultate.

Grad Pančevo i ove godine finansira kontrolu voda za kupanje i rekreaciju na devet mernih mesta: reka Tamiš se kontroliše na kupalištima u Pančevu, Glogonju i Jabuci, reka Dunav na kupalištu Bela stena levo i desno od špica, Ponjavica na kupalištima u Omoljici i Banatskom Brestovcu, a kontrolišu se još vode na kupalištu u Ivanovu i jezero u Kačarevu.

Rezultati prve kampanje pokazuju da je reka Tamiš III klase – umerenog ekološkog statusa i da se može koristiti za kupanje i rekreaciju. Odstupanja od maksimalno dozvoljenih koncentracija fizičko-hemijskih parametara vode reke Dunav nisu od zdrastvenog značaja, te iako pripada IV klasi koja pokazuje da je slabog ekološkog statusa, ne očekuje se njihov uticaj na zdravlje ljudi. Voda Ponjavice na kupalištima u Omoljici i Banatskom Brestovcu je takođe u IV klasi – slabog ekološkog statusa, ali prema ispitanim fizičko-hemijskim parametrima koji su povećani ne očekuje se uticaj na zdravlje ljudi.

Jedino voda na kupalištu u Ivanovu nije za kupanje i rekreaciju jer je mikrobiološki opterećena i takođe pripada IV klasi, odnosno slabog je ekološkog statusa.

Od svih pančevačkih površinskih voda najbolja je voda jezera u Kačarevu koja pripada II klasi i ima dobar ekološki status.

Još bolji kvalitet površinskih voda imaju Belocrkvanska jezera koja pripadaju II klasi, imaju dobar ekološki status i kao i svake godine prva su na listi za preporuku gde provesti tople letnje dane. Ova ispitivanja finansira DJUP „Belocrkvanska jezera“, a rezultati pokazuju da ovo preduzeće i dalje drži tradiciju odgovornog ponašanja i prema kupačima i prema životnoj sredini o kojima brinu.

Međutim, ne treba zaboraviti da rezultati analiza pokazuju samo trenutno stanje kvaliteta vode za kupanje i rekreaciju, a da svakodnevno treba voditi računa o higijeni plaža, ponašanju kupača, bezbednom odlaganju smeća, obezbeđenju funkcionalnih toaleta i tuševa koje treba obavezno koristiti nakon svakog kupanja.

Malu decu ne treba puštati da se kupaju bez nadzora roditelja, a bez obzira što su ovi dani umereno topli, treba voditi računa o zaštiti od sunca. Vreme koje kupači provode na suncu ne treba da bude suviše dugo. Osobe koje su osetljive ili imaju hronična oboljenja ne treba da budu na suncu između 11h i 16h.

Tokom celog dana treba unositi dovoljno tečnosti, najbolje obične vode, a izbegavati alkohol i gazirana pića.

Ostavite odgovor