Време почетком јула месеца није било благонаклоно за купаче, али зато резултати првих кампања испитивања површинских вода у Панчеву и Белој Цркви дају охрабрујуће резултате.

Град Панчево и ове године финансира контролу вода за купање и рекреацију на девет мерних места: река Тамиш се контролише на купалиштима у Панчеву, Глогоњу и Јабуци, река Дунав на купалишту Бела стена лево и десно од шпица, Поњавица на купалиштима у Омољици и Банатском Брестовцу, а контролишу се још воде на купалишту у Иванову и језеро у Качареву.

Резултати прве кампање показују да је река Тамиш III класе – умереног еколошког статуса и да се може користити за купање и рекреацију. Одступања од максимално дозвољених концентрација физичко-хемијских параметара воде реке Дунав нису од здраственог значаја, те иако припада IV класи која показује да је слабог еколошког статуса, не очекује се њихов утицај на здравље људи. Вода Поњавице на купалиштима у Омољици и Банатском Брестовцу је такође у IV класи – слабог еколошког статуса, али према испитаним физичко-хемијским параметрима који су повећани не очекује се утицај на здравље људи.

Једино вода на купалишту у Иванову није за купање и рекреацију јер је микробиолошки оптерећена и такође припада IV класи, односно слабог је еколошког статуса.

Од свих панчевачких површинских вода најбоља је вода језера у Качареву која припада II класи и има добар еколошки статус.

Још бољи квалитет површинских вода имају Белоцркванска језера која припадају II класи, имају добар еколошки статус и као и сваке године прва су на листи за препоруку где провести топле летње дане. Ова испитивања финансира ДЈУП „Белоцркванска језера“, а резултати показују да ово предузеће и даље држи традицију одговорног понашања и према купачима и према животној средини о којима брину.

Међутим, не треба заборавити да резултати анализа показују само тренутно стање квалитета воде за купање и рекреацију, а да свакодневно треба водити рачуна о хигијени плажа, понашању купача, безбедном одлагању смећа, обезбеђењу функционалних тоалета и тушева које треба обавезно користити након сваког купања.

Малу децу не треба пуштати да се купају без надзора родитеља, а без обзира што су ови дани умерено топли, треба водити рачуна о заштити од сунца. Време које купачи проводе на сунцу не треба да буде сувише дуго. Особе које су осетљиве или имају хронична обољења не треба да буду на сунцу између 11h и 16h.

Током целог дана треба уносити довољно течности, најбоље обичне воде, а избегавати алкохол и газирана пића.

Оставите одговор