Tropski dani su već izmamili mnoge građane na gradski bazen i plaže na rekama Tamiš i Dunav.

Prva ispitivanja Zavoda za javno zdravlje Pančevo pokazuju da sa mikrobiološkog aspekta ne preporučuje se samo voda kupališta u Ivanovu. Međutim, potencijalni rizik za kupanje i rekreaciju imaju vode sa svih kupališta: na reci Tamiš u Pančevu, Jabuci i Glogonju, na reci Dunav na kupalištu Bela Stena, na Ponjavici u Omoljici i Banatskom Brestovcu, kupalištu u Ivanovu i kupalištu na jezeru u Kačarevu. Detektovane su prekomerne količine nutrijenata koji mogu dovesti do eutrofikacije vodnih tela što može biti uzrok ekoloških promena i smanjenog ekološkog statusa reka. Jedan od razloga za to mogu biti visoke temperature i smanjen vodostaj.

Za one koji se ipak odluče na kupanje, važno je da se posle kupanja istuširaju, da u vodi ne rone, da deca budu uvek pod roditeljskom kontrolom, a na plaži da borave uz zaštitu od sunca – preporučeno do 9 časova ujutru ili posle 17 časova.

Tradicionalno, u našem regionu najbolja za kupanje je voda Belocrkvanskih jezera, ali i kupalište „Šljunkara“ u Kovinu. Voda jezera u Vršcu se smatra termomineralnom i mikrobiološki odgovara za kupanje i rekreaciju.

Voda pančevačkog bazena je zdravstveno ispravna, tako da je to još jedna lokacija na kojoj građani mogu bezbedno da se rashlade.

Ostavite odgovor