Према Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у објекат на затвореном простору у коме се врши пружање угоститељских услуга услуживањем хране и пића (изузев објеката у којима се храна и пиће служи тако што корисник не улази у објекат – тзв. шалтерска продаја, када се храна и пиће врши путем доставе, односно без непосредног корисника пружаоца и корисника услуге или када је објекат у оквиру затвореног трговинског објеката и храна и пиће се не услужују седећим корисницима), као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација (сале за венчања и сл.), као пружалац или корисник услуге у периоду од 22.00 часа до завршетка радног времена тог радног дана, може боравити само лице које поседује Ковид сертификат.

КОВИД СЕРТИФИКАТ је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа:

  • негативан резултат REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 сата након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;
  • негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не старији од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;
  • доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана;
  • позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 С-Протеин (РБД) Иммуноглобулин Г (IgG) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана узорковања;
  • доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија.

Према Уредби овај документ може бити:

  • Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје завод за јавно здравље образован за територију Републике Србије;
  • ЕУ дигитални COVID сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) (у даљем тексту: EU DCC);
  • Дигитални COVID сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) и који садржи најмање исте информације као и EU DCC, издат на енглеском језику од надлежног здравственог органа те земље, а са којом Република Србија има закључен споразум о признавању сертификата или на основу фактичког реципроцитета.

Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код), односно дводимензионални бар-код, ради омогућавања провере доказа електронским путем.

Према Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 тестирање становништва на присуство вируса SARS-CoV-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња,безбедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и испитивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона.

Детекција SARS-CoV-2 антигена (Ag) у узорцима назофарингеалног бриса врши се у свим микробиолошким лабораторијама у јавној и приватној својини, према условима и у складу са инструкцијом завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

О резултатима тестирања и детекције установе и лабораторије дужне су да свакодневно извештавају надлежни завод за јавно здравље.

еЗАКАЗИВАЊЕ ЗА PCR ТЕСТИРАЊЕhttps://euprava.gov.rs/usluge/6096

PCR тестирање се обавља у Заводу за јавно здравље Панчево- Микробиолошка лабораторија, улица 6. октобра број 9, сваким радним даном од 07:30 до 10 часова.

Висина накнаде за RT-PCR тестирање на присуство вируса SARS-CoV-2 на лични захтев за држављане Републике Србије, за стране држављане са сталним настањењем или регулисаним привременим боравком у Републици Србији, као и за чланове страних дипломатских или конзуларних представништава и чланове њихових породица износи 9.000,00 РСД почев од 01. јануара 2021. године, а за друге стране држављане висина накнаде за RT-PCR тестирање на лични захтев износи 9.000,00 РСД почев од 19. априла 2021. године.

Од 17.01.2022. по одлуци Кризног штаба цене су умањене.

Након што успешно закажете термин, систем ће генерисати попуњене уплатнице. У овом тренутку није омогућено електронско плаћање ове услуге, те је неопходно да приликом тестирања у заказаном термину понесете један примерак оверене уплатнице као доказ о уплати.

 Да бисте заказали термин није потребно да будете регистрован корисник Портала еУправе.

Заказивање термина за PCR тестирање на лични захтев омогућено је и путем Националног контакт центра Министарства здравља на броју 011/362-0000 сваким радним даном од 08 до 20 часова.

АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИСУСТВО SARS-CoV-2 НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Према Закључку Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 и Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, од 15.12.2020. године омогућено је антигенско тестирање на присуство САРС-ЦоВ-2 на лични захтев.

У Заводу за јавно здравље Панчево, на адреси Вука Караџића број 8, могуће је обавити ово тестирање сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 11 до 13 часова, без заказивања.

Пре доласка на тестирање треба обавити уплату од 3500,00 динара, односно 7000,00 динара за стране држављане без пријаве боравка.

Од 17.01.2022. по одлуци Кризног штаба цене су умањене.

Детаљно о начину плаћања: https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

ОДРЕЂИВАЊЕ АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV-2 НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

Квантитативно одређивање IgG антитела на вирус SARS-COV-2 на лични захтев грађана обавља се у Заводу за јавно здравље Панчево- Микробиолошка лабораторија, улица 6. октобра број 9, сваким радним даном од 10 до 11 часова.

За потребе одређивања антитела уплаћује се 1800 динара на рачун Републичког фонда за здравствено осигурање број 840-17750-34 (на исти начин као и за PCR тестирање).

Са доказом о уплати можете доћи у лабораторију без предходног заказивања, а о времену и начину издавања резултата бићете обавештени приликом узорковања.

https://www.zjzpa.org.rs/odredjivanje-antitela-na-virus-sars-cov-2-na-zahtev-gradjana/?fbclid=IwAR3CDtf3MXzxef2lz8FYIr98fFBlHZyKNLbytYy9JdrYjb5jblSS-8OHAVM https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

Ostavite odgovor