Institut za javno zdravlje Crbije Dr Milan Jovanović Batut” Centar za promociju zdravlja i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje u Republici Srbiji raspisuju konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova  na sledeće teme:

  1. „ČUVAM SVOJE ZUBE – PONOSIM SE OSMEHOM “
  2. „DOJENJE JE POKLON ZA CEO ŽIVOT“
  3. „BIRAM PAMETNIJE, HRANIM SE ZDRAVIJE“

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole iz Južnobanatskog okruga mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Pančevo, Odsek za promociju zdravlja, sa naznakom  „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba“, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja“ i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane“ najkasnije do 29. oktobra 2021. godine, na adresu Pasterova 2, Pančevo ili da donesu lično na adresu Vuka Karadžića 8, Pančevo. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ do 19. novembra 2021. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja koji će biti štampan u vidu postera tokom 2022. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.

Fotografija: 1.mesto na konkursu „Zdravlje na usta ulazi“, OŠ „Bora Stanković“, Vučje, Leskovac-učenica 1.razreda

Ostavite odgovor