„ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM“

U periodu od 13. do 19. maja 2024. godine na teritoriji Srbije obeležava se XXXIV Nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom „ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM“.

Cilj ovogodišnje kampanje je prosvećivanje opšte populacije o značaju i načinima očuvanja oralnog zdravlja. U okviru Nedelje zdravlja usta i zuba naglašava se povezanost oralnog i opšteg zdravlja, kao i značaj oralnog zdravlja za svakodnevne aktivnosti kao što su govor i smeh. 

U okviru Kampanje se organizuje konkurs za izbor najboljih literarnih sastava i likovnih radova. Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u vrtićima i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja i da se edukuju deca o značaju i načinima očuvanja zdravlja usta i zuba, naročito u okviru porodice i uslovima koje ona omogućava.

Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I-IV razred osnovne škole i uzrast V-VIII razred. Radovi za Južnobanatski okrug se dostavljaju Zavodu za javno zdravlje Pančevo-Odsek za promociju zdravlja do 19. maja 2024. godine, sa naznakom „Za konkurs XXXIV Nedelja zdravlja usta i zuba“ na adresu Pasterova 2, Pančevo ili mogu da se donesu lično na adresu Vuka Karadžića 8, Pančevo.


Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu ovogodišnje Kampanje.

Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije i prezentovani na simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji.

Radovi se neće vraćati već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravlja usta i zuba među opštom populacijom (slanjem radova škole i autori se saglašavaju sa napisanim načinima korišćenja). Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova.

Najbolji radovi sa prošlogodišnjeg konkursa dostupni su na sledećim linkovima:

https://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Rezultati2.pdf

https://www.zjzpa.org.rs/rezultati-konkursa-za-izbor-najboljih-likovnih-i-literarnih-radova-u-juznobanatskom-okrugu-u-2023-godini/

Ostavite odgovor