Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i mreža instituta/zavoda za javno zdravlje u Republici Srbiji raspisuju konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova na sledeće teme:

  1. ČUVAM SVOJE ZUBE, PONOSIM SE OSMEHOM”
  2. „MAJČINO MLEKO JE NAJBOLJA HRANA”
  3. „PRAVILNA ISHRANA ČUVA TVOJE ZDRAVLJE”

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za svaku od tema, po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta I– IV razreda osnovne škole i V–VIII razreda osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Nedelja zdravlja usta i zuba”, odnosno „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja” i „Za konkurs – Oktobar mesec pravilne ishrane” najkasnije do 31. oktobra 2023. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Radovi za Južnobanatski okrug šalju se Zavodu za javno zdravlje Pančevo – Odsek za promociju zdravlja, Pasterova 2, 26 000 Pančevo.

Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi/instituti za javno zdravlje dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja, koji će biti štampan u vidu postera tokom 2024. godine.

Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajt Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.

Aleksandra Radovanović, OŠ „Bratstvo-jedinstvo“, Pančevo

Najbolji likovni rad u kategoriji viših razreda OŠ u RS na temu „Podrži dojenje! Majčino mleko-najbolja hrana“

Ostavite odgovor