U periodu od 13. do 19. maja 2019. godine na teritoriji Srbije obeležava se Kampanja »XXIX Nedelja zdravlja usta i zuba« . Cilj ovogodišnje kampanje je informisanje, sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja pojedinaca u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja usta i zuba populacije, a posebno dece i mladih.

U okviru Kampanje se organizuje konkurs » ORALNO ZDRAVLJE ČUVAMO OD NAJRANIJEG UZRASTA« za izbor najboljih literarnih sastava i likovnih radova. Konkurs je namenjen deci u vrtićima i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u vrtićima i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja i edukuju deca o značaju i načinima očuvanja zdravlja usta i zuba, naročito u okviru porodice i uslovima koje ona omogućava.

Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I – IV razred osnovne škole i V-VIII razred. Radovi se dostavljaju okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje(Zavod za javno zdravlje Pančevo, Pasterova 2, 26 000 Pančevo) , Centar za promociju zdravlja, sa naznakom »Za konkurs XXIX Nedelja zdravlja usta i zuba« do 13. maja 2019. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5. Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim dostavljeni Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ do 28. maja 2019. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad na temu ovogodišnje Kampanje koji će biti štampan u vidu postera i distribuiran u domove zdravlja.

Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou, postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije i prezentovani na simpozijumu zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Radovi se neće vraćati već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravlja usta i zuba među opštom populacijom (slanjem radova škole i autori se saglašavaju sa napisanim načinima korišćenja).

Ostavite odgovor