Ostalo je još par dana za prijavu radova za konkurs na temu „Hrani se pravilno i budi zdrav“ koji organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2017. godine i obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane“.

Konkurs je namenjen deci u predškolskim ustanovama i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave Zavodu za javno zdravlje Pančevo, Pasterova 2, 26000 Pančevo Odseku za promociju zdravlja i zdravstveno vaspitanje, sa naznakom „ ZA KONKURS – OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE”, do petka 6. oktobra 2017. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji radovi na nivou okruga biće dostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 13. oktobra 2017. godine kako bi se izabrao i promovisao najbolji dečji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera u 2018.godini i distribuiran u domove zdravlja.

Konkurs nije nagradnog karaktera, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije pravilne ishrane.

Ostavite odgovor