Већ готово 10 година, Завод за јавно здравље Панчево у сарадњи са Градском управом Панчева спроводи Програм јавноздравствене контроле предшколских и школских објеката у Панчеву. Програм обухвата контролу хигијенско-санитарног стања самих објеката у којима бораве деца, испитивање хигијенске исправности воде за пиће, испитивање здравствене исправности хране, испитивање брисева са површина, санитарне прегледе и дезинсекцију и дератизацију објеката. И током 2017. године програм је спроведен у свим предшколским објектима, основним и средњим школама у граду.

Резултати контроле у 2017.години

Дуги низ година Завод за јавно здравље Панчево спроводи и најразличитије промотивне активности у вртићима и школама у циљу промоције здравља, здравих стилова живота и очувања животне средине.

Промотивне активности у 2017. години

Ostavite odgovor