Поводом Светског дана здравља, 07.04.2023. године, у Градској управи града Панчева одржане  су презентације: “Јавноздравственаконтрола вртића и школа у 2022. години” – Прим. др Дубравкa Николовски и “Здравствено васпитање у школама у Граду Панчеву”- Јелена Крстић, здравствени сарадник на промоцији здравља.

Завод за јавно здравље Панчево у сарадњи са Градском управом Панчева већ 18 година спроводи Програм јавноздравствене контроле предшколских и школских објеката у Панчеву. Програм обухвата контролу хигијенско-санитарног стања објеката, испитивање хигијенске исправности воде за пиће, испитивање здравствене безбедности хране (у предшколској установи и испитивање енергентске вредности оброка), испитивање узорака са површина (брисева), санитарне прегледе запослених и ученика и дезинсекцију и дератизацију објеката.

Током 2022. године програмске активности су спроведене у потпуности према плану свим предшколским објектима, основним и средњим школама у граду.

Резултати јавно здравствене контроле показују да су сви објекти у задовољавајућем стању, али да поред великог залагања установа да одрже задовољавајући ниво хигијене у објектима, постоји још много могућности за унапређења. Предложене мере се односе углавном на проблеме појаве влаге у објектима, потребом за реконструкцијом крова и фасада, бетонских подлога у дворишту, подне облоге у учионицама, кречење, поправке справа за игру деце и друго.

Ове године на презентацију програма су позвани и запослени у кухињама на пословима припреме  и сервирања хране, у циљу информисања и приказа заједничког рада и његовог здравственог значаја.

Нагласак је стављен и на значај школских кухиња и оброка који деца поједу током боравка у школи. Рехабилитација школских кухиња у школама и за осталу децу, која не похађају продужен боравак, је једна од идеја за коју се залажу здравствени радници, јер лица којима је дат простор за дистрибуцију у својој понуди имају углавном бело пециво која није на списку пожељних намирница и које не може да обезбеди основне потребе деце. Друга идеја је да деца узму више активног учешћа, усвоје знања и савладају вештине које би им у будућности обезбедиле здрав живот.

На презентацији су представљене и промотивне активности које Завод спороводи у циљу унапређења здравља младих.

У склопу редовних активности  у области промоције здравља Завод за јавно здравље Панчево је у току 2022. године реализовао: здравствена предавања и радионице у основним школама на теме пубертет, болести зависности (наркоманија, штетност дуванских производа, алкохолизам) и превенција ХИВ-а за ученике виших разреда; здравствена предавања и радионице за ученике средњих школа; едукацију вршњачких едукатора на тему штетности дуванског дима; сарадњу са предшколским установама у Округу; обележавање датума из Календара здравља; конкурсе за децу предшколског узраста и ученике основних школа; едукације одраслог становништва; превентивне акције у заједници и координирао је здравствено васпитним радом 8 домова здравља у Округу.

Активности су реализоване у сарадњи са основним и средњим школама из Панчева, предшколским установама, Црвеним крстом Панчево, Полицијском управом Панчево, Домом здравља Панчево и ОБ Панчево, као и са осталим домовима здравља и школама из Округа.

Активности Јавноздравствене контроле вртића и школа, као и Здравствено васпитање у школама, Завод за јавно здравље Панчево спроводи и у 2023.години.

Ostavite odgovor