Povodom Svetskog dana zdravlja, 07.04.2023. godine, u Gradskoj upravi grada Pančeva održane  su prezentacije: “Javnozdravstvenakontrola vrtića i škola u 2022. godini” – Prim. dr Dubravka Nikolovski i “Zdravstveno vaspitanje u školama u Gradu Pančevu”- Jelena Krstić, zdravstveni saradnik na promociji zdravlja.

Zavod za javno zdravlje Pančevo u saradnji sa Gradskom upravom Pančeva već 18 godina sprovodi Program javnozdravstvene kontrole predškolskih i školskih objekata u Pančevu. Program obuhvata kontrolu higijensko-sanitarnog stanja objekata, ispitivanje higijenske ispravnosti vode za piće, ispitivanje zdravstvene bezbednosti hrane (u predškolskoj ustanovi i ispitivanje energentske vrednosti obroka), ispitivanje uzoraka sa površina (briseva), sanitarne preglede zaposlenih i učenika i dezinsekciju i deratizaciju objekata.

Tokom 2022. godine programske aktivnosti su sprovedene u potpunosti prema planu svim predškolskim objektima, osnovnim i srednjim školama u gradu.

Rezultati javno zdravstvene kontrole pokazuju da su svi objekti u zadovoljavajućem stanju, ali da pored velikog zalaganja ustanova da održe zadovoljavajući nivo higijene u objektima, postoji još mnogo mogućnosti za unapređenja. Predložene mere se odnose uglavnom na probleme pojave vlage u objektima, potrebom za rekonstrukcijom krova i fasada, betonskih podloga u dvorištu, podne obloge u učionicama, krečenje, popravke sprava za igru dece i drugo.

Ove godine na prezentaciju programa su pozvani i zaposleni u kuhinjama na poslovima pripreme  i serviranja hrane, u cilju informisanja i prikaza zajedničkog rada i njegovog zdravstvenog značaja.

Naglasak je stavljen i na značaj školskih kuhinja i obroka koji deca pojedu tokom boravka u školi. Rehabilitacija školskih kuhinja u školama i za ostalu decu, koja ne pohađaju produžen boravak, je jedna od ideja za koju se zalažu zdravstveni radnici, jer lica kojima je dat prostor za distribuciju u svojoj ponudi imaju uglavnom belo pecivo koja nije na spisku poželjnih namirnica i koje ne može da obezbedi osnovne potrebe dece. Druga ideja je da deca uzmu više aktivnog učešća, usvoje znanja i savladaju veštine koje bi im u budućnosti obezbedile zdrav život.

Na prezentaciji su predstavljene i promotivne aktivnosti koje Zavod sporovodi u cilju unapređenja zdravlja mladih.

U sklopu redovnih aktivnosti  u oblasti promocije zdravlja Zavod za javno zdravlje Pančevo je u toku 2022. godine realizovao: zdravstvena predavanja i radionice u osnovnim školama na teme pubertet, bolesti zavisnosti (narkomanija, štetnost duvanskih proizvoda, alkoholizam) i prevencija HIV-a za učenike viših razreda; zdravstvena predavanja i radionice za učenike srednjih škola; edukaciju vršnjačkih edukatora na temu štetnosti duvanskog dima; saradnju sa predškolskim ustanovama u Okrugu; obeležavanje datuma iz Kalendara zdravlja; konkurse za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola; edukacije odraslog stanovništva; preventivne akcije u zajednici i koordinirao je zdravstveno vaspitnim radom 8 domova zdravlja u Okrugu.

Aktivnosti su realizovane u saradnji sa osnovnim i srednjim školama iz Pančeva, predškolskim ustanovama, Crvenim krstom Pančevo, Policijskom upravom Pančevo, Domom zdravlja Pančevo i OB Pančevo, kao i sa ostalim domovima zdravlja i školama iz Okruga.

Aktivnosti Javnozdravstvene kontrole vrtića i škola, kao i Zdravstveno vaspitanje u školama, Zavod za javno zdravlje Pančevo sprovodi i u 2023.godini.

Ostavite odgovor