Gradska uprava Pančeva i Zavod za javno zdravlje Pančevo sprovodili su u 2016.godini PROGRAM JAVNO  – ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA kao kontinuirani proces koji teče više od deset godina, zahvaljujući razumevanju i prepoznavanju važnosti ove teme od strane zvaničnika Gradske uprave Pančeva.

Kao malo koji grad u Srbiji, Pančevo se može pohvaliti programom koji obuhvata SVE vrtiće, SVE osnovne i SVE srednje škole sa  ciljem  očuvanja i unapređenje zdravlja dece primenom efikasnih mera za smanjenje negativnog uticaja sredine. Specifični ciljevi ovog programa  su sprečavanje i suzbijanje bolesti putem unapređenja zdravlja, preduzimanje preventivnih protivepidemijskih mera, kao i mera u slučaju pojave bolesti, unapređenje lične higijene dece i osoblja, ažuriranje baze podataka o higijensko-sanitarnim karakteristikama objekta, izdvajanje prioriteta od interesa za očuvanje i unapređenje zdravlja dece.

AKTIVNOSTI obuhvaćene projektom su kontrola higijenskog stanja objekata, ispitivanje uzoraka sa površina,  ispitivanje zdravstvene bezbednosti hrane,  ispitivanje energetske vrednosti obroka i sadržaja soli u obrocima, ispitivanje vode za piće, sanitarni pregledi zaposlenih i učenika,  dezinsekcija i deratizacija objekata i  izveštavanje i izrada predloga mera za unapređenje higijensko – sanitarnog stanja u objektima.

Programom javno zdravstvene kontrole u Predškolskoj ustanovi ″DEČJA RADOST″ Pančevo obuhvaćen je 21 objekat (20 vrtića i centralna kuhinja ustanove) i u toku 2016.godine urađeno je 42 kontrole objekata, uzeto 220 uzoraka sa površina, 20 uzoraka obroka, 58 uzoraka vode za piće i obavljeno 696 sanitarnih pregleda.

Tokom 2016. godine za pregledana  21 objekta može se zaključiti da  SU SVI OBJEKTI SA ZADOVOLJAVAJUĆOM OPŠTOM HIGIJENSKOM OCENOM, a kao poboljšanja predložene su mere  za 20 objekata: rekonstrukcija krova (9), saniranje vlage u prostorijama (8), popravka spravi za igru dece(6), popravka betonskih podloga (6),  popravka ograda (6) i ostalo (15)

ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST HRANE U toku 2016. godine ukupno je uzorkovano i analizirano 20 namirnica (uzorak čini 5 jedinica) Svi uzorci hrane su bili mikrobiološki ispravni.

Programom javno zdravstvene kontrole osnovnih škola obuhvaćene su sve gradske i seoske škole pri čemu je  uzorkovano 117 uzoraka sa površina, ispitivana ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST HRANE u 38 uzoraka koji se sastoje od 5 jedinica, ispitivana HIGIJENSKA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE (68 uzoraka), obavljeni sanitarni pregledi zaposlenih i dva puta u godini urađena KONTROLA HIGIJENSKOG STANJA OBJEKTA.

Tokom 2016. godine pregledano je 19 objekata, SVI SU SA ZADOVOLJAVAJUĆOM OPŠTOM HIGIJENSKOM OCENOM, a predložene su mere za poboljšanja: rekonstrukcija zgrade i zamena stolarije (18), uređenje dvorišta (12), uređenje sportskih terena (6), rekonstrukcija krova (3), saniranje vlage u prostorijama (2), ostalo (14).

Programom javno zdravstvene kontrole obuhvaćene su i srednje škole grada i tokom 2016. u okviru programa uzorkovan je 21 uzorak sa površine, ispitano 8 uzoraka hrane koji se sastoje od 5 jedinica, uzorkovano je i ispitano 29 uzorka vode za piće i obavljeno 75 sanitarnih pregleda zaposlenih  i 1261 pregled učenika srednjih škola.

U okviru KONTROLE HIGIJENSKOG STANJA OBJEKTA pregledano je 10 srednjih škola. SVI SU SA ZADOVOLJAVAJUĆOM OPŠTOM HIGIJENSKOM OCENOM, a predložene su mere za poboljšavanja: rekonstrukcija zgrade i zamena stolarije (9), saniranje vlage u prostorijama (4), uređenje sportskih terena (3), uređenje dvorišta (1), ostalo (6).

U svim školskim objektima u toku 2016. hrana i voda za piće bili su zadovoljavajućeg kvaliteta i zdravstvene ispravnosti.

Ovom prilikom ističemo Gimnaziju „Uroš Predić“ kao najveću srednju školu u gradu i neophodnost rešavanja pitanja dvorišta u kome se urušava zid susednog objekta koji nije u vlasništvu škole i gde postoji rizik i pored postavljene žičane ograde. Uz potrebu većeg broja radnih prostorija za obavljanje nastave, neophodno je pronaći mogućnost da se renovira fasada i popravi krov, sanira vlaga na unutrašnjim zidovima i zamene prozori i vrata.

Ostavite odgovor