Program javnozdravstvene kontrole u objektima PU ˝Dečja radost˝ Pančevo i objektima osnovnih i srednjih škola u Pančevu sprovodi već dugi niz godina Gradska uprava Pančeva u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo radi smanjenja negativnog uticaja neadekvatnog kolektivnog boravka dece u predškolskim i školskim objektima na rast i razvoj deteta, prevencije pojave zaraznih bolesti, kao i smanjenja oboljevanja dece od nezaraznih bolesti. Vršen je nadzor nad higijenskim uslovima za život i rad dece u svim objektima Predškolske ustanove „Dečja radost“ i svim školskim objektima u Opštini Pančevo. U okviru PU „Dečja radost“ programom su obuhvaćeni i objekti Uprave i RJ „Kuhinja“.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje uslovasredine i zdravlja dece u predškolskim i školskim objektima primenom efikasnih mera za smanjenje negativnog uticaja neadekvatne sredine na zdravstveno stanje dece.

Specifični ciljevi

 • sprečavanje i suzbijanje bolesti putem unapređenja zdravlja
 • preduzimanje preventivnih protivepidemijskih mera, kao i mera u slučaju pojave bolesti
 • unapređenje lične higijene dece i osoblja
 • ažuriranje baze podataka o higijensko-sanitarnim karakteristikama objekta
 • izdvajanje prioriteta od interesa za očuvanje i unapređenje zdravlja dece

Programom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:

 1. Kontrola higijenskog stanja objekata u Pančevu (stanje vodnog objekta, higijenskih uslova u predškolskoj/školskoj kuhinji, prostorijama za dnevni boravak dece/učionicama, dvorištu, način odlaganja smeća, način grejanja prostorija i drugo)
 2. Kontrola mikrobiološkog stanja radnih površina, posuđa i ruku osoblja zaposlenog u kuhinjama predškolskih i školskih objekata.
 3. Ispitivanje zdravstvene bezbednosti namirnica
 4. Ispitivanje energetske vrednosti obroka sa analizom NaCl
 5. Kontrola vode za piće
 6. Sanitarni pregledi zaposlenog osoblja koji podležu obaveznom zdravstvenom pregledu
 7. Izveštavanje i evaluacija programa i izrada predloga mera za unapređenje higijensko – sanitarnog stanja u objektima

Program je realizovan u  periodu od 13.03.2015. do 31.12.2015. godine.

Iz čitavog programa proizašao je predlog preventivnih mera koje imaju za cilj unapređenje stanja objekata i očuvanje adekvatnog higijenskog stanja u predškolskim i školskim objektima u opštini, a sve u cilju unapređenja zdravlja dece i mladih.

Ostavite odgovor