Програм јавноздравствене контроле у објектима ПУ ˝Дечја радост˝ Панчево и објектима основних и средњих школа у Панчеву спроводи већ дуги низ година Градска управа Панчева у сарадњи са Заводом за јавно здравље Панчево ради смањења негативног утицаја неадекватног колективног боравка деце у предшколским и школским објектима на раст и развој детета, превенције појаве заразних болести, као и смањења обољевања деце од незаразних болести. Вршен је надзор над хигијенским условима за живот и рад деце у свим објектима Предшколске установе „Дечја радост“ и свим школским објектима у Општини Панчево. У оквиру ПУ „Дечја радост“ програмом су обухваћени и објекти Управе и РЈ „Кухиња“.

Основни циљ овог програма је унапређење условасредине и здравља деце у предшколским и школским објектима применом ефикасних мера за смањење негативног утицаја неадекватне средине на здравствено стање деце.

Специфични циљеви

 • спречавање и сузбијање болести путем унапређења здравља
 • предузимање превентивних противепидемијских мера, као и мера у случају појаве болести
 • унапређење личне хигијене деце и особља
 • ажурирање базе података о хигијенско-санитарним карактеристикама објекта
 • издвајање приоритета од интереса за очување и унапређење здравља деце

Програмом су обухваћене следеће активности:

 1. Контрола хигијенског стања објеката у Панчеву (стање водног објекта, хигијенских услова у предшколској/школској кухињи, просторијама за дневни боравак деце/учионицама, дворишту, начин одлагања смећа, начин грејања просторија и друго)
 2. Контрола микробиолошког стања радних површина, посуђа и руку особља запосленог у кухињама предшколских и школских објеката.
 3. Испитивање здравствене безбедности намирница
 4. Испитивање енергетске вредности оброка са анализом НаЦл
 5. Контрола воде за пиће
 6. Санитарни прегледи запосленог особља који подлежу обавезном здравственом прегледу
 7. Извештавање и евалуација програма и израда предлога мера за унапређење хигијенско – санитарног стања у објектима

Програм је реализован у  периоду од 13.03.2015. до 31.12.2015. године.

Из читавог програма произашао је предлог превентивних мера које имају за циљ унапређење стања објеката и очување адекватног хигијенског стања у предшколским и школским објектима у општини, а све у циљу унапређења здравља деце и младих.

Оставите одговор