Kvalitet zdravstvene zaštite procenjuje se na osnovu odgovarajućih pokazatelja koji se odnose na obezbeđenost stanovništva zdravstvenim radnicima, kapacitet zdravstvenih ustanova, opremu, pokazatelje procesa i rezultata rada i ishoda po zdravlje stanovništva, kao i drugih pokazatelja na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zdravstvene zaštite. Praćenje pokazatelja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama obuhvata i istraživanje zadovoljstva korisnika (pacijenata) i  zaposlenih radnika u zdravstvenim ustanovama.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i ove godine nastavlja aktivnosti vezane za praćenje unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike Srbije. Ispitivanje zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe kao jedan od elemenata kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, sprovešće se 27. novembra u domovima zdravlja u trajanju od jednog dana i to od 7 do 20 časova, odnosno u periodu od 27. novembra do 01. decembra 2017. godine u stacionarnim zdravstvenim ustanovama u trajanju od ukupno pet dana. Istraživanje zadovoljstva korisnika specijalističkom službom interne medicine se sprovodi 27. novembra u primarnoj, a 01. decembra u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u radno vreme specijalističke službe. Ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe sprovešće se u svim domovima zdravlja i to u: oblasti opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite dece, stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti i u specijalističkoj službi (interna medicina), izuzev u službama hitne medicinske pomoći. U opštoj bolnici istraživanje se sprovodi na svim odeljenjima izuzev na odeljenju psihijatrije, dečijem odeljenju i dnevnoj bolnici. U opštim bolnicama radi se i ispitivanje zadovoljstva korisnika u specijalističko-konsultativnoj službi (oblast interne medicine).

Ispitivanje zadovoljstva korisnika farmaceutskim uslugama, kao jedan od elemenata kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, sprovešće se 29. novembra u apotekama   Republike Srbije, u organizaciji Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u oblasti zdravstvene zaštite će se sprovesti 04.12.2017. godine u svim domovima zdravlja od 7 časova do 20 časova odnosno do kraja radnog vremena, u opštim i specijalnim bolnicama od 7 časova 04.12.2017. godine do 7 časova 05.12.2017. godine, a u ostalim zdravstvenim ustanovama 4. decembra 2017. godine u radno vreme tih ustanova.

Ostavite odgovor