Квалитет здравствене заштите процењује се на основу одговарајућих показатеља који се односе на обезбеђеност становништва здравственим радницима, капацитет здравствених установа, опрему, показатеље процеса и резултата рада и исхода по здравље становништва, као и других показатеља на основу којих се процењује квалитет здравствене заштите. Праћење показатеља квалитета рада у здравственим установама обухвата и истраживање задовољства корисника (пацијената) и  запослених радника у здравственим установама.

Министарство здравља Републике Србије и ове године наставља активности везане за праћење унапређења квалитета рада здравствених установа на територији Републике Србије. Испитивање задовољства корисника услугама здравствене службе као један од елемената квалитета рада здравствених установа, спровешће се 27. новембра у домовима здравља у трајању од једног дана и то од 7 до 20 часова, односно у периоду од 27. новембра до 01. децембра 2017. године у стационарним здравственим установама у трајању од укупно пет дана. Истраживање задовољства корисника специјалистичком службом интерне медицине се спроводи 27. новембра у примарној, а 01. децембра у секундарној здравственој заштити у радно време специјалистичке службе. Испитивања задовољства корисника услугама здравствене службе спровешће се у свим домовима здравља и то у: области опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце, стоматолошкој здравственој заштити и у специјалистичкој служби (интерна медицина), изузев у службама хитне медицинске помоћи. У општој болници истраживање се спроводи на свим одељењима изузев на одељењу психијатрије, дечијем одељењу и дневној болници. У општим болницама ради се и испитивање задовољства корисника у специјалистичко-консултативној служби (област интерне медицине).

Испитивање задовољства корисника фармацеутским услугама, као један од елемената квалитета рада здравствених установа, спровешће се 29. новембра у апотекама   Републике Србије, у организацији Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Испитивање задовољства запослених у области здравствене заштите ће се спровести 04.12.2017. године у свим домовима здравља од 7 часова до 20 часова односно до краја радног времена, у општим и специјалним болницама од 7 часова 04.12.2017. године до 7 часова 05.12.2017. године, а у осталим здравственим установама 4. децембра 2017. године у радно време тих установа.

Оставите одговор