Poslednja ispitivanja uzoraka površinskih voda u Pančevu od 14.07.2023. koje je uradio Zavod za javno zdravlje Pančevo po zahtevu i za račun Gradske uprave Grada Pančevo po osnovu zaključenog ugovora su pokazala da se NE PREPORUČUJE  voda za kupanje i rekreaciju na svim kupalištima.

Izuzetno visoke temperature dovele su do smanjenja nivoa kiseonika u vodi na svim mernim mestima. Manjak kiseonika pre svega utiče na živi svet u vodi, ali može ukazati na prisustvo i drugih zagađenja koja mogu dovesti do zdravstvenih problema kod ljudi. Srećom, voda je mikrobiološki ispravna na svim kupalištima, osim na kupališu u Ivanovu. Osim Ivanova i na oba kupališta Ponjavice, u Omoljici i Banatskom Brestovcu, prisutna je i prekomerna količina nutrijenata, što ukazuje na veće zagađenje ovih voda.

Građani ovog leta mogu da potraže osveženje na gradskom bazenu u Pančevu gde se voda redovno kontroliše i zdravstveno je bezbedna. Ne preporučuje se boravak na suncu, tako da treba povesti računa i o dužini boravka u vodi. Ova preporuka odnosi se na sve uzraste, a posebno na osobe sa zdravstvenim tegobama.

U svakom slučaju i za one koji su rešili da ugrabe rane jutarnje ili kasne popodnevne zrake sunca i za one koji ostaju kod kuće, važi preporuka da tokom dana piju vodu u dovoljnim količinama.

Ostavite odgovor